Regionalna razmjena iskustava mladih državnih službenika pomaže Zapadnom Balkanu na putu ka EU

Program Evropske unije za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu pomaže mladim državnim službenicima iz regiona u izgradnji profesionalnih kapaciteta i pripremu javne uprave za proces pristupanja Evropskoj uniji. Ani Dobra, Trim Berisha, Danilova Stojne-Ivanoski, Jelena Zarić i Snežana Novković borave u Bosni i Hercegovini na programu regionalne razmjene te će kroz dvije sedmice imati priliku upoznati se s radom javne uprave u Bosni i Hercegovini, ali, za njih čak i bitnije, upoznati državu, njene stanovnike, kulturu i tradiciju.

Khaldoun Sinno, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, pozdravio je treću generaciju mladih državnih službenika i upoznao ih s radom Delegacije EU u BiH. Razgovarajući s učesnicima, Sinno je naglasio da je, u pogledu procesa EU integracija, ovo jako zanimljiv period za sve zemlje regiona i da je stoga još bitnije intenzivnije raditi sa svim administracijama i podržati njihov rad.

„Evropska unija sa zadovoljstvom učestvuje i promovira ovaj program budući da se radi o regionalnoj saradnji, što je za nas veoma bitno. Ono što vi, kao mladi državni službenici, radite je iznimno bitno – vi učite jedni o drugima i shvatate da se svi susrećete sa donekle sličnim izazovima. Ovaj program ne samo da omogućava profesionalnu razmjenu i napredovanje, već i omogućava stvaranje novih prijateljstava, što je, možda i najbitnije. Uspostavljanje i održavanje prekograničnih prijateljstava je veoma važno za region, pomaže vam da razumijete vaše sličnosti i radite zajedno,“ rekao je Sinno.

Pet mladih državnih službenika, različitih profesija i profesionalnih usmjerenja, predstavili su svoja očekivanja programa, te se složili da je ovo jedinstvena prilika za mlade profesionalnce da razmijene mišljenja i nauče o drugim zemljama.

Sloboda medija, poštivanje osnovnih ljudskih prava, vladavina prava, te konkuretnost i razvoj ekonomija su neki od sličnih izazova s kojima se sve zemlje suočavaju, bez obzira na činjenicu da se nalaze u različitim stadijima procesa integracija, složili su se državni službenici. Zbog toga, regionalna saradnja i razmjena znanja su ključne za savladavanje prepreka i podršku regionu u napredovanju s reformama koje se trebaju intenzivirati za dobrobit mladih ljudi i budućnosti regiona.

Za više informacija o programu, molimo posjetite: http://Eu4wb6.com/