Izjava Europske komisije u povodu Međunarodnog dana žena 2019.

Brisel, 7. ožujka 2019.

Ravnopravnost je temeljna vrijednost Europske unije i načelo za koje ćemo se boriti. Ravnopravnost žena i muškaraca nije iznimka.

Europa je za žene i djevojčice jedno od najsigurnijih mjesta na svijetu gdje je ravnopravnost na najvišoj razini. Broj zaposlenih žena dosegnuo je rekordno visoke razine u EU-u, a sve je više žena danas na vodećim položajima. Na to možemo biti ponosni.

No to ne znači da smo došli do cilja ni da bi ta postignuća trebali uzimati zdravo za gotovo. Mnoge se žene čak i u Europi u svakodnevnom životu i dalje suočavaju s izazovima, nejednakostima i prijetnjama, poput zlostavljanja i uznemiravanja, nižih plaća, manje prilika za zapošljavanje i izgradnju karijere. To je nedopustivo.

Posebno je zabrinjavajuće banaliziranje seksističkog govora mržnje, posebice na internetu, ali i u javnom diskursu. Riječi su važne te iz njih mogu nastati djela. One mogu biti prvi korak ka nejednakom postupanju ili čak fizičkom nasilju. Pozivamo sve države članice EU-a da pokažu nultu razinu tolerancije prema govoru mržnje i svim oblicima nasilja nad ženama i njihove diskriminacije.

Mnoge ostale nejednakosti povezane su s položajem žena na radnome mjestu. Nova pravila EU-a o ravnoteži između poslovnog i privatnog života pridonijet će većem zapošljavanju žena jer će obiteljima omogućiti stvarni izbor o tome kako organizirati svoj poslovni i privatni život. Zaposlene žene i muškarci moći će ravnopravno dijeliti obveze skrbi za djecu i srodnike. To će omogućiti ženama i više prilika za pronalazak zaposlenja koja odgovaraju njihovoj razini obrazovanja i ambicije. Ostvarenje tog potencijala bilo bi najbolji gospodarski poticaj za razvoj naših gospodarstava.

Žene su i dalje nedovoljno zastupljene u politici. Želimo vidjeti da na predstojećim europskim izborima više žena glasa, ali i da se kandidira i bude izabrano. Komisija želi i veću zastupljenost žena na najvišoj razini u svim institucijama EU-a, pa i među povjerenicima. Ova Komisija daje dobar primjer: danas imamo devet povjerenica, a gotovo 40 % naših rukovoditelja su žene.

Rodna ravnopravnost u središtu je naše stalne suradnje s partnerskim zemljama diljem svijeta. EU nastoji učiniti više za rodnu ravnopravnost u različitim područjima svojeg vanjskog djelovanja, kao dio provedbe UN-ovih ciljeva održivog razvoja. U cijelom se svijetu čvrsto zalažemo za provedbu mjera za borbu protiv svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama, uključujući one pogođene ratom, siromaštvom ili raseljavanjem, na primjer u okviru naše globalne inicijative Spotlight s Ujedinjenim narodima. Zalažemo se i za pružanje svim ženama i djevojčicama jednakog pristupa zdravstvenim uslugama, obrazovanju i ekonomskom osnaživanju, kao i mogućnosti da si same oblikuju budućnost. Nikad se nećemo prestati boriti za istinsku ravnopravnost svih građana Europske unije i izvan nje kako bismo zadržali ostvareni napredak.

Kontekst

Zahvaljujući nedavno dogovorenoj direktivi o ravnoteži između poslovnog i privatnog života očevi diljem EU-a imat će pravo na najmanje 10 slobodnih radnih dana u vrijeme rođenja svojeg djeteta. Roditeljski dopust postaje zasebno majčinsko i očinsko pravo, bez mogućnosti prijenosa četiri mjeseca na drugog roditelja, što je snažan poticaj očevima da iskoriste taj dopust. Žene i muškarci diljem EU-a moći će iskoristiti „dopust za pružatelje skrbi” u trajanju od pet dana godišnje u slučaju bolesti srodnika o kojem se brinu.

Dok radi na provedbi svih tih inicijativa, Komisija daje dobar primjer. Na početku ovog mandata predsjednik Jean-Claude Juncker obvezao se da će do 1. studenoga 2019. u rukovodstvu Komisije biti najmanje 40 % žena. Zahvaljujući nizu mjera koje su otada uvedene, dobro napredujemo te su 1. veljače 2019. žene predstavljale 39,6 % svih rukovoditelja u Komisiji.

Europska komisija promiče učinkovit pristup pravosuđu i ostvarivanje prava žena i djevojčica koje su bile žrtve trgovine ljudima, kako je opisano u njezinu drugom izvješću o napretku. Povodom Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) objavio je u suradnji s Komisijom praktične smjernice za stručnjake o provedbi Direktive o suzbijanju trgovine ljudima na rodno osjetljiv način.

Kohezijska politika EU-a izravno podupire rodnu ravnopravnost pružanjem potpore poslovanju poduzetnica te poboljšanjem kvalitete i dostupnosti usluga skrbi o djeci. U razdoblju od 2014. do 2020. izdvojeno je 1,23 milijarde eura za infrastrukturu za predškolsko obrazovanje i skrb.

Europi je potrebno više žena u znanosti. U okviru programa EU-a za istraživanja i inovacije Obzor 2020. Europska komisija podupire istraživačke organizacije i sveučilišta da osmisle planove za rodnu ravnopravnost. Time će se poboljšati uvjeti kako bi više znanstvenica moglo raditi u području istraživanja i inovacija.

Žene u prometu – Platforma EU-a za promjene” omogućuje veću zaposlenost žena i jednake prilike u prometnom sektoru za sve načine prijevoza te služi za razmjenu dobrih praksi.

Komisija je danas objavila izvješće „She Figures” u kojem se prati napredak u postizanju rodne ravnopravnosti u području istraživanja i inovacija u Europskoj uniji. Izvješće pokazuje da broj žena s karijerom u istraživačkom sektoru u Europi polako raste. No i dalje su nedovoljno zastupljene te njihov potencijal danas nije u potpunosti priznat i cijenjen.

Europska komisija potiče i osnažuje žene kako bi imale aktivniju ulogu u digitalnom dobu tako što provodi brojne inicijative, kao što je kampanja „bez žena nema panela” i rodna ravnopravnost spolova u okviru programa Kreativna Europa – MEDIA. Sudjelovanje žena u tehnološkom sektoru također će dati poticaj gospodarstvu i omogućiti potpuno sudjelovanje u društvu.

EU stavlja rodnu ravnopravnost u središte svojeg vanjskog djelovanja u višestrukim partnerstvima s multilateralnim i regionalnim partnerima. U okviru skupine G7 u rujnu 2018. EU i Kanada suorganizirali su prvi sastanak ministrica vanjskih poslova na kojem su se obvezali izgraditi mrežu vlada i organizacija civilnog društva radi promicanja rodne ravnopravnosti te prava djevojčica i žena te raditi na provedbi postojećih obveza.

Inicijativom Spotlight koju je Europska komisija pokrenula zajedno s Ujedinjenim narodima nastoji se riješiti problem rodno uvjetovanog nasilja na globalnoj razini. Nekoliko programa za pojedinačne zemlje već je u tijeku, među ostalim u Latinskoj Americi i pacifičkoj regiji, a u Africi će se takvi programi uskoro pokrenuti.

Regionalnim dijalogom o osnaživanju žena u okviru Unije za Mediteran uspostavljen je mehanizam za praćenje napretka koji su njezine države članice ostvarile u pogledu rodne ravnopravnosti. Osim toga, nedavno je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 3,24 milijuna eura s Euromediteranskom feminističkom inicijativom za pokretanje regionalne kampanje za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama u zemljama južnog susjedstva. U okviru Uzajamnog fonda EU-a, osnovanog kao odgovor na sirijsku krizu, prošle su godine pokrenute dvije važne inicijative za jačanje otpornosti sirijskih žena i zajednica domaćina u Iraku, Jordanu i Turskoj te za poboljšanje pristupa zaštiti, sudjelovanja i usluga za žene izbjeglice, interno raseljene osobe i zajednice domaćine.

Dodatne informacije

Inicijativa Spotlight: Mjere EU-a za žene

Indeks rodne ravnopravnosti EIGE-a

Informativni članak: Godina usmjerenih mjera za zaustavljanje nasilja nad ženama (dostupan i u obliku brošure za ispis)

Javno savjetovanje o pravilima EU-a za provedbu načela „jednake plaće” iz Ugovora – otvoreno do 5. travnja 2019.

Poziv na podnošenje prijedloga za sprečavanje i borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja i nasilja nad djecom, mladima i ženama – otvoreno do 19. lipnja 2019.

Izvješće s podacima o trgovini ljudima u EU-u iz 2018.