EU dala zeleno svjetlo za izvoz mesa peradi iz BiH

25. februara 2019. godine, Evropska unija je dala zeleno svjetlo Bosni i Hercegovini za izvoz mesa peradi u Evropsku uniju, kada je izmjena relevantnog propisa EU stupila na snagu.

Očekuje se će ista pravna procedura za odobravanje izvoza proizvoda od mesa peradi iz BiH u EU uskoro biti završena pred Stalnim odborom za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje, a kojeg čine predstavnici svih država članica EU. Procedura je pokrenuta na sjednicama ovoga Odbora 25. i 26. februara 2019. godine. Proizvodi su regulisani različitim pravnim aktom nego meso peradi i stoga je potrebna odvojena procedura za odobrenje.

Napori Bosne i Hercegovine da poveća proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i pospješi svoj potencijal za izvoz će dovesti do veće konkurentnosti i imat će pozitivan učinak na ekonomiju i kvalitet života za sve svoje građane. Stoga se očekuje da će zemlja nastaviti aktivan rad na prilikama za izvoz, te daljnji rad na usklađivanju svojih sistema kontrole sa zahtjevima EU u slučaju drugih proizvoda sa potencijalom za izvoz sa bh. tržišta na tržište Evropske unije.