EU izdvojila preko 1,6 miliona eura za izgradnju Kantonalnog suda u Bihaću

(BIHAĆ/SARAJEVO, 27.02.2019.) –  Nova zgrada Kantonalnog suda, površine oko 2.300 m² u skladu s najvišim standardima, otvorena je danas u Bihaću. Objekat je izgrađen zahvaljujući finansijskim sredstvima za predpristupnu pomoć Evropske unije.

Kantonalni sud je do sada dijelio zgradu sa Opštinskim sudom u Bihaću gdje su uslovi bili loši, prvenstveno zbog nedostatka prostora. Izgradnjom novog objekta, stvoreni su kvalitetniji uslovi za efikasan rad i brže procesuiranje predmeta. Pristup novoj zgradi prilagođen je i potrebama osoba sa invaliditetom. Visoki novo iskorištenosti energije postignut je ugradnjom odgovarajućih izolacionih materijala i naprednih sistema grijanja/hlađenja te instaliranjem solarnih kolektora.

Za izgradnju nove zgrade Kantonalnog suda u Bihaću, Evropska unija je osigurala sredstva u iznosu od preko 1,6 miliona eura kako bi se unaprijedili radni uslovi na sudu koji je pored ostalog nadležan i za procesuiranje teških krivičnih djela sa područja Unsko-sanskog kantona.

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambassador Lars Gunnar Wigemark naglasio je važnost projekta kao dio šire pomoći EU vladavini prava u BiH. „Ovaj objekat je namijenjen potrebama građana Unsko-sanskog kantona, kako bi imali efikasnije pravosuđe. Naravno, ljudima koji će ovdje raditi nije dovoljno da samo dobiju novi objekat, pa smo upravo zato proširili svoju pomoć na aktivnosti modernizacije kompletne opreme, a sve s ciljem poboljšanja transparentnosti i efikasnosti rada suda,” rekao je ambasador Wigemark.

Predsjednica Kantonalnog suda Fata Nadarević se zahvalila Evropskoj uniji i Vladi Unsko-sanskog kantona na podršci i naglasila da su uposlenici ovoga suda dobili evropske uslove rada kakve do sada nisu imali. „Obzirom na ovakve uslove rada i ozbiljnost uposlenika ovog suda prema radu, možemo očekivati da će građani Unsko-sanskog kantona svoja prava pred sudom ostvarivati u razumnim rokovima, što je cilj svakog nosioca pravosudne funkcije“, rekla je Nadarević.

U sklopu projekta “Unapređenje efikasnosti u pravosuđu” koji je realiziralo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) u periodu 2011-2016, a finansirala SIDA, obezbijedjena je projektna dokumentacija. Namještaj za novi objekat finansirala je vlada Norveške.

Predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija istakao je da tokom proteklih 14 godina, od svog osnivanja 2004. godine, VSTV BiH kontinuirano radi na izgradnji efikasnog pravosuđa za BiH, koje je u skladu sa evropskim standardima. „U centru naše pažnje uvijek su građani Bosne i Hercegovine koji trebaju, i zaslužuju, pravosuđe koje će uspješno zaštiti njihova ljudska prava i osnovne slobode i omogućiti im da se osjećaju jednakim pred zakonom i pravosudnim institucijama“, rekao je Tegeltija.

Vlada Unsko-sanskog kantona (USK) obezbijedila je zemljište i odgovarajuće dozvole neophodne za izgradnju jednog ovakvog objekta, osigurala priključke na gradsku infrastrukturu te finansijska sredstva za uređenje okolnog prostora.

Premijer Unsko-sanskog kantona, Mustafa Ružnić je istakao da Vlada USK kontinuirano ulaže u pravosuđe i radi na tome da uposlenicima svih pravodsudnih institucija osigura neometani rad. “Poruka koju danas šaljemo jest da stvaramo najbolje uslove za  rad pravosudnog sistema. Da bi pravosuđe funkcionisalo efikasno i u skladu s evropskim standardima sudovi moraju imati uvjete za rad. Tako je izgradnja ove zgrade važna za Bihać, za Unsko-sanski kanton i za sudije i za građane podjednako“, rekao je Ružnić.

Ovaj projekat je dio šire pomoći Evropske unije za izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju tužilaštava i sudova širom BiH u okviru podrške na jačanju vladavine prava u zemlji. Europska unija je, do sada, za izgradnju i rekonstrukciju  sudova i tužilaštava uložila preko 20 miliona eura.