Izjava visoke predstavnice i potpredsjednice Federice Mogherini povodom Svjetskog dana nevladinih organizacija

Na Svjetski dan nevladinih organizacija, obilježavamo istrajnu i neprocjenjivu ulogu koju organizacije civilnog društva imaju u zaštiti i borbi za osnovna ljudska prava, demokratiju i održivi razvoj za sve. Zbog svoje kontinuirane privrženosti ovim temeljnim vrijednostima, njihov doprinos je nužan za izgradnju otpornih, inkluzivnih i raznolikih društava.

Danas vidimo, kako u Evropi tako i izvan nje, trendove sistemskih pokušaja da se ograniče kapaciteti aktera civilnog društva za obavljanje svoje ključne uloge. Zbog toga je sada važnije nego ikada prije braniti i promovisati sigurne prostore u kojima organizacije civilnog društva mogu djelovati bez straha od represije, kazne ili proizvoljnog lišavanja slobode.

Iz tog razloga je rad sa akterima civilnog društva i njihovo osnaživanje u samom vrhu djelovanja Evropske unije. Kao Evropska unija, radimo sa nevladinim organizacijama na zaštiti i promociji ljudskih prava, demokratije i održivog razvoja na mjestima gdje se ne poštuju niti ove vrijednosti niti rad organizacija civilnog društva. Provođenje Agende za održivi razvoj do 2030. godine od strane EU u velikoj mjeri zavisi od sposobnosti nevladinih organizacija da djeluju na terenu.

Evropska unija će nastaviti sa podsticanjem bezbjednog i otvorenog okruženja za učešće civilnog društva u Evropi i širom svijeta, naročito kroz finansijski doprinos od 2 milijarde eura godišnje, kao i kroz organizovanje foruma kao što su godišnji EU-NVO forum o ljudskim pravima na kome lideri EU i civilnog društva imaju jedinstvenu priliku za razmjenu mišljenja.

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) jedan je od najvećih instrumenata EU posvećen pružanju podrške civilnom društvu i doprinio je stvaranju i finansiranju mehanizma Evropske unije za branioce ljudskih prava – ProtectDefenders.eu – kojim se obučavaju, štite i potpomažu branioci ljudskih prava izloženi velikoj opasnosti i suočeni sa teškim situacijama širom svijeta. Od 2014. godine blizu 1000 branilaca ljudskih prava i njihove porodice ostvarili su korist od preko 400 grantova za hitne slučajeve koje je obezbijedio EIDHR Fond za hitne slučajeve za branioce ljudskih prava izložene opasnosti.

Organizacije civilnog društva ključni su partneri Evropske unije u osmišljavanju i provođenju javnih politika, poput instrumenata vanjskog finansiranja, a njihov angažman je sastavni dio uspješnog vanjskog djelovanja Evropske unije. Evropska unija će ostati posvećena zaštiti i promociji ovog partnerstva i učinit će sve što je u njenoj moći da osigura da organizacije civilnog društva i zagovornici ljudskih prava imaju slobodu da slobodno i bezbjedno djeluju svugdje u svijetu.