Pozorište bez prepreka

“Pozorište bez prepreka” naziv je projekta koji Asocijacija XY sprovodi u partnerstvu sa Općinom Centar, udruženjem “Novis” i Kamernim teatrom 55 u okviru #ReLOaD programa, koji doprinosi stvaranju ambijenta za siguran, zdrav i kreativan život sa visokim stepenom socijalne inkluzije slijepih i slabovidnih stanovnika na području Općine Centar. Naime, zahvaljujući podršci Evropske unije i UNDP-a u BiH, repertoar Kamernog teatra 55 primjenjivati će audio deskripciju tokom izvođenja pozorišnih predstava. Audio deskripcija u pozorištu podrazumijeva prilagođavanje ponuđenog sadržaja u svrhu što kvalitetnijeg doživljaja predstave i stvaranja ravnopravnih preduslova za praćenje radnje predstave u odnosu na ostalu publiku.

Članica Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Senija Okić istakla je da je ona, kao i drugi slijepi ljudi, i pored svih teškoća dolazila u pozorište, ali da često nije znala šta se na sceni dešava. Sada, naglasila je, pomoću slušalica čuje opise scena i može uživati. Istakla je da je ovo jedan od prvih značajnih projekata namijenjen toj populaciji. “Imam osjećaj da je sve toliko prilagođeno te se osjećam kao da mi se vraća vid”,  rekla je Okić.

O značaju projekta govorili su i predstavnica Općine Centar Jasmina Fazlić, direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić, programski menadžer Delegacije EU u BiH Vladimir Pandurević i menadžerica ReLOaD projekta za BiH Sanja Bokun. Oni su istakli značaj povezanosti lokalnih zajednica sa NGO organizacijama, kao vid podrške ovakvim i sličnim projektima.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD je program Evropske unije  i UNDP-a čije aktivnosti su usmjerene na jačanje saradnje između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva. Ukupan budžet projekta je 10 miliona eura, od toga 8,5 miliona finansira Evropska unija, a ostatak od 1,5 miliona eura sufinasiraju UNDP i jedinice lokalne samouprave uključene u ReLOaD. U okviru programa, ukupno će biti realizovano oko 200 manjih projekata koji se planiraju u skladu sa lokalnim prioritetima. Ovi projekti realiziraju organizacije civilnog društva,  u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, u oko 50 gradova i općina u šest zemalja Zapadnog Balkana.

Europa.ba