Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu: postignut sporazum o operativnoj saradnji sa Bosnom i Hercegovinom

Šefovi pregovaračkih timova su u januaru parafirali sporazum o statusu koji će omogućiti raspoređivanje timova Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini. Nakon što stupi na snagu, sporazum će omogućiti Agenciji da izvrši zajedničke operativne radnje sa i u Bosni i Hercegovine, posebice u slučaju iznenadnih migracijskih izazova.

Evropska komisija se opredijelila za daljnje jačanje uloge Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu u zaštiti granica EU, uključujući užu saradnju sa susjedima EU. Sporazumi o statusu poput ovog koji je parafiran sa Bosnom i Hercegovinom će osnažiti sposobnost Agencije da djeluje u neposrednom susjedstvu Evropske unije, pomažući da se bolje upravlja neregularnim migracijama i dalje poboljša sigurnost na vanjskim granicama EU.

Uža saradnja između Agencije i partnera Zapadnog Balkana je takođe suštinski element Strategije Evropske komisije za “Kredibilnu perspektivu proširenja i pojačan angažman EU sa Zapadnim Balkanom”, a koja naglašava evropsku budućnost Zapadnog Balkana i poziva na pojačanu stratešku i operativnu saradnju u oblastima migracija i upravljanja granica.