Promocija nacionalnih manjina u gradu Tuzla

Učenici od šestog do devetog razreda iz pet osnovnih škola u Tuzli imali su priliku upoznati se sa osnovama romskog i albanskog jezika, istorijom Italijana u Tuzli, tradicionalnim jelima Makedonaca, kao i o tome ko su najpoznatiji slovenski književnici. Aktivnost upoznavanja sa nacionalnim manjinama relizovana je u sklopu projekta “Promocija nacionalnih manjina“ koji implementira Grad Tuzla sa Udruženjem Roma “Euro Rom” a  finansira Evropska unija i Vijeće Evrope u okviru programa Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku.

Učenicima je najzanimljivije bilo naučiti legende koje se među nacionalnim manjinama prenose generacijama kao i neke riječi iz jezika svake od manjina. “Bilo je veoma zanimljivo i nisam ni znala koliko su puno toga uradili za naš grad i kakav težak put su prošli njihovi preci. Ono što me posebno raduje je činjenica da su prihvaćeni u novoj sredini, od nas Tuzlaka”, kazala je Uma Arslanagić,  učenica VIIa  razreda Osnovne škole “Centar”

Pored legendi i jezika, učenici osnovnih škola imali su priliku upoznati se sa običajima i tradicijom Roma, Albanaca, Italijana, Makedonaca i Slovenaca u svom gradu. Razgovarali su i o dugogodišnjem zajedničkom životu u Tuzli, kao i o važnosti njegovanja razumijevanja, tolerancije i uzajamnog poštovanja.

Važnost ovakvih predavanja ogleda se u potrebi da se mladi ljudi kroz učenje profiliraju da različitost obogaćuje. Na takav način ulaže se u buduće generacije koje trebaju promicati i širiti vrijednosti kao što su tolerancija, razumjevanje i empatija”, stava je Danijel Bašić, direktor JU Osnovne škole “Sveti Franjo”.

Prva aktivnost projekta „Promocija nacionalnih manjina“ bila je još jedna prilika da se učenicima u jednoj multikulturalnoj sredini kao što je Tuzla, pruži mogućnost da se bolje upoznaju sa svojim sugrađanima i nauče više jedni o drugima. Osnovne škole koje su učestvovale u ovoj aktivnosti su: JU OŠ “Jala” Tuzla “, OŠ “Centar”, OŠ “Brčanska malta”, OŠ “Tušanj” te  Katolički školski centar “Sveti Franjo”.