Trgovinski sporazum između EU i Japana stupa na snagu

Brisel, 31. januara 2019.

Sporazum o ekonomskom partnerstvu između EU i Japana stupa na snagu 1. februara 2019. Preduzeća i potrošači diljem Evrope i Japana sada mogu iskoristiti najveće područje otvorene trgovine u svijetu.

Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: “Evropa i Japan svijetu šalju poruku o budućnosti otvorene i poštene trgovine. Otvaramo novo tržište na kojem živi 635 miliona ljudi i koje generira gotovo trećinu svjetskog bruto domaćeg proizvoda, što će građane Evrope i Japana zbližiti više nego ikad prije. Novim će se sporazumom potrošačima omogućiti veći izbor i niže cijene, zaštitit će se cijenjeni evropski proizvodi u Japanu i obrnuto, kao što su austrijska slanina „Tiroler Speck” ili govedina iz Kobea, malim preduzećima na objema stranama omogućit će se da se uključe u potpuno novo tržište, a evropska preduzeća svake će godine uštedjeti jednu milijardu eura na carinama te će se dati izniman podsticaj trgovini koja već postoji između nas. Naš sporazum prije svega pokazuje da trgovinu ne čine samo kvote i carine, milioni i milijarde. Riječ je o vrijednostima, načelima i pravednosti. Sporazumom se osigurava da naša načela u područjima kao što su rad, sigurnost, klima i zaštita potrošača budu zlatni standard u svijetu. To se događa samo ako radite s najprirodnijim partnerima, koje razdvajaju hiljade kilometara, ali ih ujedinjuju prijateljstvo i zajedničke vrijednosti.”

Komesarka za trgovinu Cecilia Malmström izjavila je: “Ovim je sporazumom obuhvaćeno sve: ukidaju se carine i doprinosi određivanju pravila na globalnoj razini, a ujedno svijetu pokazujemo da obje strane duboko vjeruju u koristi od otvorene trgovine. Evropska preduzeća imat će od 1. februara koristi od ukinutih carina i pojednostavnjenih carinskih postupaka. Naši proizvođači, pružatelji usluga, nova tehnološka preduzeća i poljoprivrednici, svi oni imaju razlog za slavlje. Ponosnom me čini i to što smo prvi put u jedan trgovinski sporazum ugradili obaveze iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, ali i visoke standarde prava radnika i zaštite potrošača. Stvorena je podloga za znatan porast naše međusobne trgovine, čime se otvaraju radna mjesta i smanjuju cijene. Sada je na preduzećima i pojedincima da na najbolji mogući način iskoriste te nove prilike za trgovinu. Računamo i na sve države članice EU da ovu poruku prošire posvuda.”

Sporazumom o ekonomskom partnerstvu uklanja se velika većina japanskih carina koje plaćaju preduzeća iz EU, a godišnje iznose 1 milijardu EUR. Nakon potpune provedbe sporazuma 97 % japanskih carina na robu koja se uvozi iz EU bit će ukinuto. Sporazumom se također uklanja niz dugotrajnih necarinskih prepreka, primjerice zahvaljujući podršci međunarodnim normama za automobile. Njime će se ukloniti i prepreke najvećim izvoznicima hrane i pića iz EU na japansko tržište sa 127 miliona potrošača te će se povećati mogućnosti izvoza u nizu drugih sektora. Nakon potpune provedbe sporazuma, godišnja trgovinska razmjena između EU i Japana mogla bi se povećati za gotovo 36 milijardi EUR.

EU i Japan dogovorno su postavili ambiciozne standarde o održivom razvoju, a tekst sporazuma prvi put uključuje posebne obaveze u vezi s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama.

Ključni dijelovi Sporazuma o ekonomskom partnerstvu

Kad je u pitanju izvoz poljoprivrednih proizvoda iz EU, sporazumom se, prije svega, čini sljedeće:

  • ukidaju se japanske carine na mnoge sireve, kao što su gouda i cheddar (koje trenutačno iznose 29,8 %) te na izvoz vina (sada u prosjeku 15 %)
  • Evropskoj uniji se omogućuje znatno povećanje izvoza goveđeg mesa u Japan, a kad je riječ o svinjetini, mesnim prerađevinama trgovat će se bez carina, a svježim mesom gotovo bez carina
  • u Japanu se osigurava zaštita za više od 200 evropskih poljoprivrednih proizvoda visoke kvalitete, koji se vode kao proizvodi s oznakom geografskog porijekla (OGP), a u EU zaštita određenih proizvoda s japanskim oznakama geografskog porijekla.

Sporazumom se osigurava i otvaranje tržišta usluga, prije svega finansijskih usluga, e-trgovine, telekomunikacija i prijevoza. Sporazumom se također utvrđuje sljedeće:

  • preduzećima iz EU omogućuje se pristup tržištima javne nabavke u 54 velika japanska grada i uklanjaju prepreke za javnu nabavku u ekonomski važnom željezničkom sektoru na nacionalnoj razini
  • rješavaju se određena osjetljiva pitanja u EU, primjerice u automobilskom sektoru, s prijelaznim razdobljima do sedam godina prije ukidanja carina.

Sporazum uključuje i sveobuhvatno poglavlje o trgovini i održivom razvoju i posebne elemente za pojednostavnjenje za mala i srednja preduzeća, postavlja vrlo visoke standarde sigurnosti te zaštite okoliša, radnika i potrošača, jača obaveze EU i Japana u području održivog razvoja i klimatskih promjena te u potpunosti štiti javne usluge.

U pogledu zaštite podataka, EU i Japan su 23. januara ove godine donijeli odluke kojima se omogućuje slobodan i siguran protok osobnih podataka između dvaju partnera. Dvije su se strane dogovorile da će uzajamno priznati sustave za zaštitu podataka kao „jednakovrijedne”, čime će se stvoriti najveće svjetsko područje slobodnog protoka podataka.

Od 1. februara također se, na privremenoj osnovi, primjenjuje velik dio drugog sporazuma – Sporazuma o strateškom partnerstvu između Evropske unije i Japana. Taj Sporazum, potpisan u julu prošle godine zajedno sa Sporazumom o ekonomskom partnerstvu, prvi je bilateralni okvirni sporazum između EU i Japana, a njime se osnažuje cjelokupno partnerstvo stvaranjem sveobuhvatnog okvira za pojačanu političku i sektorsku saradnju te zajedničko djelovanje u pitanjima od zajedničkog interesa, uključujući regionalne i globalne izazove. Taj će sporazum stupiti na snagu nakon što ga ratificiraju sve države članice EU.

Sljedeći koraci

Sporazum o ekonomskom partnerstvu sad je na snazi. Prvi mjeseci provedbe ocijenit će se na prvoj sjednici odbora EU i Japana, koja će se održati u aprilu 2019. u Briselu.
Istodobno, pregovori s Japanom nastavljaju se u području standarda za zaštitu ulaganja i rješavanja sporova u pogledu zaštite ulaganja sastankom glavnih pregovarača predviđenim za mart 2019. Obje su strane predane cilju da u pregovorima postignu usklađenost u pogledu zaštite ulaganja u najkraćem mogućem roku jer žele uspostaviti stabilno i sigurno okruženje za ulaganja u Evropi i Japanu.

Dodatne informacije

OBAVIJEST o Sporazumu o ekonomskom partnerstvu

Posebna internetska stranica na kojoj se nalazi sljedeće:

  • Informativni članci:
  • Infografike:

Informativni članak o Sporazumu o strateškom partnerstvu