Održivost: Komisija predstavlja dokument za razmatranje o održivijoj Europi do 2030.

Brisel, 30. siječnja 2019.

U okviru rasprave o budućnosti Europe, pokrenute na temelju Komisijine Bijele knjige od 1. ožujka 2017., Europska komisija danas objavljuje dokument za razmatranje o održivoj Europi do 2030.

Današnji dokument najavljen je kao nastavak mjera iznesenih u govoru predsjednika Junckera o stanju Unije iz 2017. i dio je čvrste obaveze EU u pogledu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, uključujući Pariški sporazum o klimatskim promjenama. Analizom niza izazova s kojima se Europa suočava i predstavljanjem mogućih scenarija za budućnost u dokumentu se nastoji fokusirati rasprava o najboljim rješenjima za postizanje tih ciljeva i doprinos Europske unije njihovu ostvarenju do 2030. Na temelju rezultata ostvarenih u proteklih nekoliko godina, u tim scenarijima naglašava se da je potrebno učiniti više kako bi EU i svijet osigurali održivu budućnost za dobrobit građana.

Prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans izjavio je: „Održivi razvoj započinje i završava s ljudima, a cilj nam je istovremeno osigurati održivosti i blagostanje našeg gospodarstva i društva. To činimo kako bismo očuvali svoj način života i unaprijedili živote svoje djece i unuka kada je riječ o jednakosti, zdravom prirodnom okolišu te uspješnom, zelenom i uključivom gospodarstvu. Naš je zadatak ništa manje nego očuvati naš planet za sve ljude. Europa u tome može i treba biti predvodnica.”

Potpredsjednik Komisije za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost Jyrki Katainen izjavio je: „Održivost je dio europskog DNK-a.Nastojimo osigurati da buduće generacije imaju jednake ili bolje mogućnosti od nas, a da se pritom poštuju ograničeni resursi našeg planeta. Plan ulaganja za Europu tome pridonosi uključivanjem privatnog sektora, dok se akcijskim planom za održivo financiranje olakšava otvaranje novog tržišta za održiva ulaganja. Modernizacijom naših društava na uključiv način, potpunim prihvaćanjem kružnog gospodarstva i iskorištavanjem prednosti novih tehnologija primjerice umjetne inteligencije možemo težiti klimatskoj neutralnosti i svojoj djeci ostaviti bolji planet.”

Tijekom godina EU je postao predvodnik u održivosti, uz najviše socijalne i ekološke standarde, te zagovara Pariški klimatski sporazum i inovativne koncepte kao što je kružno gospodarstvo. Od početka svojeg mandata Junckerova Komisija uključuje prioritete održivog razvoja u sve svoje politike.

Međutim, EU se kao i ostatak svijeta suočava sa složenim i promjenjivim izazovima koje je potrebno hitno riješiti, posebno u vezi sa svojim ekološkim dugom i klimatskim promjenama, demografskim promjenama, migracijama, nejednakošću, gospodarskom i socijalnom konvergencijom te pritiskom na javne financije. Nadalje, rastući izolacionizam i nacionalizam znak su da se previše Europljana ne osjeća dovoljno zaštićenima u svijetu koji se mijenja. Te nepobitne činjenice ne bi trebale izazivati strah, već nas potaknuti na djelovanje.

Današnji dokument za razmatranje usredotočen je na temelje ključnih politika za prijelaz na održivost, što podrazumijeva prijelaz s linearnog na kružno gospodarstvo, ispravljanje neravnoteža u našem prehrambenom sustavu, te stvaranje energetskog, građevinskog i prometnog sektora koji će biti otporni na promjene u budućnosti. No moramo se pobrinuti da taj prijelaz bude pravedan i da nitko ne bude zapostavljen. U dokumentu se naglasak stavlja i na horizontalne čimbenike na kojima prijelaz na održivost treba počivati, a to su među ostalim obrazovanje, znanost, tehnologija, istraživanje, inovacije i digitalizacija; financije, određivanje cijena, oporezivanje i tržišno natjecanje; odgovorno poslovanje, društveno odgovorno poslovanje i novi poslovni modeli; otvorena trgovina utemeljena na pravilima; upravljanje i osiguravanje usklađenosti politika na svim razinama. Dokument završava isticanjem važnosti utiranja puta za prijelaz na održivost na svjetskoj razini, s obzirom na to će naše politike imati samo ograničen učinak na planet ako drugi budu provodili suprotne.

U dokumentu se iznose tri scenarija za pokretanje rasprave o tome kako ostvariti ciljeve održivog razvoja u EU. Scenariji služe za ilustraciju kako bi se izložile različite ideje te potaknula rasprava i promišljanje o toj temi, a konačni ishod vjerojatno će biti kombinacija određenih elemenata svakog od njih. Ta su tri scenarija:

  1. Sveobuhvatna strategija EU za ciljeve održivog razvoja kao vodilja djelovanja EU i njegovih država članica
  2. Komisija nastavlja uključivati ciljeve održivog razvoja u sve relevantne politike EU, ali bez nametanja djelovanja na razini država članica
  3. Stavljanje većeg naglaska na vanjsko djelovanje i konsolidacija postojeće ambicije u pogledu održivosti na razini EU.

Kontekst

Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela je 25. rujna 2015. skup od 17 ciljeva održivog razvoja za iskorjenjivanje siromaštva, zaštitu planeta i osiguranje blagostanja za sve, kao dio novog Programa za održivi razvoj do 2030. Svaki od tih 17 globalnih ciljeva ima posebne ciljeve (njih ukupno 169), koji se trebaju ostvariti do 2030., a EU je bio predvodnik u donošenju tog programa.

Komisija je kao odgovor na taj program 22. studenoga 2016. donijela Komunikaciju „Budući koraci za održivu europsku budućnost”, u kojoj su istaknute ključne politike EU za svaki od 17 ciljeva održivog razvoja i time pružen uvid u doprinos EU njihovu ostvarenju. Objašnjeno je i kako deset prioriteta ove Komisije za razdoblje 2014. – 2019. pridonose globalnom programu do 2030. te je najavljeno pokretanje platforme na visokoj razini s više dionika pod predsjedanjem prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa. Uloga te platforme bit će praćenje provedbe i razmjena najboljih praksi ciljeva održivog razvoja.

Predsjednik je 13. rujna 2017. u pismu namjere priloženom govoru o stanju Unije najavio dokument za razmatranje pod nazivom „Prema održivoj Europi do 2030.” o daljnjim mjerama za provedbu ciljeva održivog razvoja, uključujući Pariški sporazum o klimatskim promjenama.

Današnji dokument za razmatranje popraćen je nizom detaljnih priloga, u kojima se analizira uspješnost i nedavne mjere EU u pogledu ciljeva održivog razvoja. Priložen je i doprinos platforme EU na visokoj razini s više dionika.

Dodatne informacije

Informativni članak: Prema održivoj Europi do 2030.

Dokument za razmatranje: Prema održivoj Europi do 2030.

Prilozi današnjem dokumentu za razmatranje:

Radni dokument službi Komisije: Izvješće EU o usklađenosti politika za razvoj za 2019.

Bijela knjiga o budućnosti Europe (1. ožujka 2017.) i prethodni dokumenti za razmatranje

Izvješće Eurostata o praćenju ciljeva održivog razvoja

Čist planet za sve: strategija za klimatski neutralnu Europu do 2050.