Federica Mogherini sa liderima Zapadnog Balkana: Podrška Prespanskom sporazumu i dijalogu između Beograda i Prištine

Federica Mogherini, visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije, ugostila je danas lidere zapadnobalkanskih zemalja na neformalnom sastanku u Briselu. Osvrćući se na značajan napredak ostvaren u regionu u 2018. godini, lideri su se složili sa visokom predstavnicom da je neophodno nastaviti taj napredak i fokusirati se na evropski put te na nužne unutrašnje reforme, a u kontekstu postizanja blagovremenog napretka do junskog sastanka Vijeća.

Federica Mogherini istakla je da zapadnobalkanski partneri sada više nego ikada ranije treba da sarađuju na postizanju zajedničkog cilja integrisanja u EU, da konsoliduju mir i bezbjednost, te da nastave da ulažu u regionalnu saradnju u korist svih građana u regionu.

Lideri Zapadnog Balkana su u tom kontekstu izrazili snažnu podršku Prespanskom sporazumu i postizanju sveobuhvatnog, pravno obavezujućeg sporazuma u okviru dijaloga između Beograda i Prištine. Osim toga, izrazili su posvećenost daljoj promociji integracije regiona u EU u duhu dobrosusjedskih odnosa i pomirenja, uz suzdržavanje od bilo kakvih činova i izjava koje ne doprinose interesima i strateškim ciljevima regiona.