EU pomaže BiH Upravi za indirektno oporezivanje u napretku ka evropskim standardima

Rezultati projekta koji je finansirala Evropska unija kako bi se unaprijedili kapaciteti Uprave za indirektno oporezivanje predstavljeni su danas u Banjoj Luci. Ovaj projekat predstavljao je nastavak podrške EU BiH Upravi za indirektno oporezivanje u daljem usklađivanju sa pravnom stečevinom EU i efektivnoj primjeni zakonskih propisa i praksi u oblasti indirektnog oporezivanja u BiH. Vrijednost projekta bila je 1 milion eura, a  implementirala ga je Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj (AEI), Saveznog ministarstva finansija Austrije.

Projekat je pružio pomoć organima vlasti BiH kroz izradu Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV) i Pravilnika o PDV, Zakona o akcizama i Pravilnika o akcizama, Odluke o primjeni Zakona o carinskoj politici BiH (ZCP), raznih instrukcija i metodologija u oblastima zabrana i ograničenja uključujući prava intelektualne svojine (IPR), interne revizije, analize rizika i naknadne carinske kontrole. Izrađena je knjiga sa praktičnim primjerima u oblasti PDV što olakšava tumačenje zakona za zainteresovane strane. Praktična uputstva i smjernice za carinske službenike, poreske inspektore i privredne subjekte će olakšati primjenu zakonskih propisa iz oblasti carine i akciza.

Tokom radionica iz oblasti strateškog planiranja i poslovnih standarda, kao i komunikacije i saradnje, projekat je omogućio bolje razumijevanje metodologija EU i boljeg usklađivanja sa međunarodnim standardima.

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH naglasio je da ovaj process mora biti transparentan, te da građani moraju imati na raspolaganju informacije na koji način i u koju svrhu se prikupljaju porezi. “Ovaj projekat ne samo da je osigurao usklađivanje bh. legislative sa akijem EU,  već će omogućiti i bolje zakonodavstvo i politike koje će konkretno uticati na poboljšanje života građana“, istakao je Wigemark.

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje dr. Miro Džakula posebno je istakao značaj Uprave kao institucije za fiskalnu stabilnost svih nivoa vlasti u BiH i dodao: “Želim se iskreno zahvaliti Evropskoj uniji za svu pomoć koja je, do danas, od ulaganja na graničnim prelazima, do ovog projekta, u ovu Upravu za neizravno oporezivanje uložila preko 50 miliona eura”.

Tokom konferencije su takođe predstavljeni osnove za primjenu i važnost zajedničkog sistema provoza EU ‘Novi kompjuterizovani sistem provoza’ (NCTS), koji se koristi u svim državama članicama EU, državama EFTA, i nekim državama kandidatima. Ovaj u potpunosti elektronski sistem provoza trebao bi pojednostaviti sve postupke provoza i omogućiti BiH da pristupi Evropskoj konvenciji o zajedničkom postupku provoza. U okviru projekta urađeno je jako mnogo na postizanju usklađenosti zakonske legislative iz oblasti indirektnih poreza sa legislativom EU.

EU nastavlja pružati pomoć BiH u usklađivanju sa standardima i praksom EU, te je stoga novi projekat vrijedan 1,7 miliona eura nedavno potpisan da pomogne BiH u uspostavljanju NCTS.