Jačanje uloge Ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije

Zaštita ljudskih prava bila je u fokusu konferencije „Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava na Zapadnom Balkanu u zagovaranju ljudskih prava  i zabrane diskriminacije“ koja  održana u Sarajevu, u organizaciji Europske unije i Vijeća Evrope.

Konferencija je organizovana u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za borbu protiv diskriminacije”, koja je dio zajedničkog Programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontalni instrument za Zapadni Balkan i Tursku“. Trogodišnji Program ima za cilj da podrži vlasti u Jugoistočnoj Evropi u njihovim nastojanjima da postignu veću usklađenost sa evropskim standardima u tri ključne oblasti: osiguranje pravde, borba protiv privrednog kriminala, kao i borba protiv diskriminacije i zaštita prava ugroženih grupa. Horizontal Facility ima budžet od 25 miliona eura, od čega je 20 miliona eura obezbijedila Evropska unija, a 5 miliona eura Vijeće Evrope

Tom prigodom, predstavnici institucija ombudsmana i tijela za jednakost iz zemalja regiona imali su priliku za razmijeniti mišljenja i iskustva o ulozi ovih institucija u promoviranju ljudskih prava i zabrane diskriminacije u njihovim zemljama.

Saradnja sa civilnim društvom prepoznata je kao ključni element rada nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u kontekstu promocije ljudskih prava. Nevladine organizacije su okarakterisane kao najprirodniji saveznik nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava, te je konstatovano da bi saradnja između NVO i ombudsmana trebala postati sastavni dio svakodnevnog rada. Naglasak je stavljen I na interakciju sa pravosuđem gdje se ustanovilo da bi, u nedostatku formalnih poveznica, i redovna razmjena mišljenja o glavnim pitanjima ljudskih prava u zemlji doprinijela uspotavljanju kvalitetnije saradnje.

Konferencija je održana u isto vrijeme kada je Komitet ministara usvojio Preporuku o potrebi jačanja zaštite i promocije prostora civilnog društva u Evropi, koja se osvrće na ulogu organizacija civilnog društva i nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava kao promotora i zaštitnika prostora civilnog društva. Izlagači na Konferenciji bili su savjetnik komesarke Vijeća Evrope za ljudska prava, ombudsman za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, međunarodni eksperti i predstavnici nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u regionu.