Krijumčarenje migranata: Vijeće odobrilo skup mjera za borbu protiv krijumčarskih mreža

EU suzbija krijumčarenje migranata. Vijeće je danas odobrilo sveobuhvatan i operativan skup mjera s naglaskom na kaznenom progonu radi jačanja borbe protiv mreža za krijumčarenje migranata. To se nadovezuje na poziv čelnika i čelnica EU-a na sastanku održanom u listopadu.

Te se mjere temelje na aktualnim nastojanjima na razini EU-a i nacionalnoj razini, na primjer u okviru Akcijskog plana EU-a protiv krijumčarenja migranata (2015. – 2020.). Konkretnim se djelovanjem obuhvaćaju:

  • jačanje međuagencijskog pristupa i na razini EU-a i na nacionalnoj razini
  • maksimalno iskorištavanje sinergija između dostupnih operativnih alata
  • maksimalno iskorištavanje izvanjskih potencijala EU-a.

Cilj je razbijanje mreža za krijumčarenje migranata u EU-u i izvan njega, imajući na umu njihovu visoku razinu prilagodljivosti i sve veću međusobnu povezanost različitih kriminalnih aktivnosti (uključujući trgovinu drogom, pranje novca).

Krijumčari migranata ostvaruju golemu financijsku korist iskorištavanjem ljudi i ugrožavanjem njihovih života. Čelnici i čelnice EU-a pozvali su na okončanje tog poslovnog modela i danas poduzimamo korak naprijed u tom smjeru. Povećanom razmjenom informacija, koordiniranim operativnim djelovanjima i suradnjom s trećim zemljama želimo osigurati da krijumčari nemaju prostora za djelovanje.

Herbert Kickl, ministar unutarnjih poslova Austrije

Poboljšanje protoka informacija

Povećat će se operativni i analitički kapaciteti Europskog centra za borbu protiv krijumčarenja migranata (EMSC) kako bi se državama članicama pružila veća potpora u istragama krijumčarenja migranata. Predviđa se i produbljivanje i širenje opsega aktivnosti Centra za razmjenu informacija u okviru EMSC-a.

Uspostavit će se jača veza između informacija s terena i kapaciteta za analizu informacija. Razmjenom tih informacija omogućit će se i poboljšanje unakrsnih provjera na licu mjesta i u stvarnom vremenu te jačanje procjene nezakonitih migracija u EU i unutar njega.

Jačanje operativnih alata

Borba protiv krijumčarenja migranata jedno je od prioritetnih područja djelovanja u okviru političkog ciklusa EU-a za borbu protiv kriminala (EMPACT). Nadovezujući se na dosadašnje operativne rezultate, iskorištavanje mogućnosti koje se nude u okviru EMPACT-a bit će pojačano.

Nadalje, u EMSC-u će se uspostaviti zajednička radna skupina za vezu o krijumčarenju migranata. Ta će radna skupina osigurati platformu za multilateralno i koordinirano djelovanje utemeljeno na obavještajnim podacima, usmjereno protiv glavnih prijetnji u vezi s krijumčarenjem migranata.

Ojačat će se i suradnja u području financijskih istraga i pravosuđa.

CEPOL će jedinicama za graničnu kontrolu, konzularnim uredima i drugim relevantnim službama omogućiti osposobljavanje utemeljeno na potrebama.

Ometanje komunikacije putem interneta

Kapacitet Jedinice EU-a za prijavljivanje neprihvatljivog internetskog sadržaja pri Europolu bit će ojačan kako bi se povećao broj prijava stranica koje pružatelji internetskih usluga trebaju ukloniti te radi mapiranja i uništavanja tehničke infrastrukture kojima se služe krijumčarske mreže.

Vanjsko djelovanje

Potrebno je maksimalno povećati sinergije s vanjskim djelovanjem EU-a u prioritetnim trećim zemljama i regijama. To uključuje jačanje veza s misijama i operacijama ZSOP-a te s časnicima za vezu EU-a u trećim zemljama. Time se također predviđa razvoj zajedničkih operativnih partnerstava s trećim zemljama kako bi se pružila potpora njihovim aktivnostima kaznenog progona i poboljšala suradnja.

Posjetite stranicu sastanaka