Kulturno naslijeđe kao inspiracija za poduzetnice

“Upravo mi je ovako nešto i trebalo”, izgovara poduzetnica iz Gračanice Azemina Ahmedbegović na kraju izložbe kulturnog naslijeđa Udruženja poslovnih žena BiH održane u srijedu u Sarajevu. “Nedostatak prilika me ponekad obeshrabri, ali ovo veče mi je dalo samopouzdanje i u naš rad,” dodaje sa osmjehom na licu.

Azemina je na čelu udruženja “Gračaničko keranje” koje promovira lokalnu tradiciju specifične izrade čipke i njenu primjenu u savremenoj tekstilnoj industriji. Ovo je jedno od 16 udruženja, porodičnih obrta i malih preduzeća koje predvode žene iz cijele Bosne i Hercegovine, a koje su učestvovale u izložbi “Žena u ogledalu bh. tradicije”. Događaj koji je finansirala i Evropska unija imao je za cilj prikazati potencijalnim novim klijetima njihov rad i kvalitetne proizvode.

U Bosni I Hercegovini, kao i u drugim evropskim državama, potencijal ženskog poduzetništva je i dalje nedovoljno iskorišten. “Poduzetnicama je potrebno olakšati pristup finansiranju, informacijama, obukama i kontaktima. Važno ih je ohrabriti, a iskustvo pokazuje da žene mogu biti itekako uspješne u svim oblicima poduzetništva,” istakao je u svom pozdravom govoru ambasador EU u BiH, Lars-Gunnar Wigemark. Udruženje poslovnih žena BiH organizovalo je događaj imajući na umu jednostavnu, ali izvanrednu ideju: udružiti poduzetnice koje inspiraciju nalaze u tradiciji i kulturnom naslijeđu kako bi potencijalnim novim klijentima pristupile sa zajedničkom ponudom. Predstavile su svoje pojedinačne proizvode i “BiH Treasures”, korpu sa kombinacijom proizvoda koja se može prilagoditi željama klijenata.

“Cilj našeg Udruženja je ekonomski osnažiti žene, i osigurati da se stoljetna tradicija žena Bosne i Hercegovina sačuva kao blago. Kupovinom ovih proizvoda, i vi postajete zaštitnici našeg bogatog kulturnog naslijeđa,” izjavila je predsjednica Udruženja, Aida Zubčević.

U toku izložbe održana je i modna revija poznatog bh. dizajnera Adnana Hajrulahovića HAADa, koji je u izradi modela koristio proizvode i motive predstavljenih poduzetnica, uključujući i izuzetnu gračaničku čipku.

Katalog svih proizvoda moguće je dobiti preko http://poduzetna.ba/

Video o udruženjima i proizvodima možete pogledati ovdje.