Izjava nakon trećeg sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između EU i BIH

Treći sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost (PPSS) u sklopu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine održan je 28. i 29. novembra u Banjoj Luci. Sastankom su predsjedavali gđa Michela Matuella, šefica Odjela za BiH pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za politike susjedstva i pregovore o proširenju ispred EU, i g. Igor Golijanin, šef kabineta Ministarstva sigurnosti BiH ispred Bosne i Hercegovine.

Predstavnici vlasti iz BiH dali su pregled najnovijih događanja i planova u polju vladavine prava i osnovnih prava. Evropska komisija je izrazila potrebu za kontinuiranim napretkom u kontekstu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU u kojem će se uskoro predstaviti detaljna mapa puta prioriteta iz ovog područja za put BiH ka EU.

U ovom pogledu, Komisija pozdravlja mjere Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) koje unapređuju proces imenovanja, profesionalnost i odgovornost u pravosuđu. Ipak, i dalje je potrebno novo zakonodavstvo o sudovima BiH i VSTV-u, a u skladu sa evropskim standardima. Potrebno je brzo usvojiti prošireni Akcioni plan Strategije za reformu sektora pravde i revidiranu Državu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina. Komisija je apelirala na vlasti da osposobe i novi državni zatvor, koji je izgrađen sredstvima EU.

Bosna i Hercegovina treba pokazati konkretne rezultate u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i terorizma, odnosno pretočiti političke izjave u konkretno djelovanje. Posebice, Komisija želi ohrabriti Bosnu i Hercegovinu da usvoji mjere u vezi sa borbom protiv pranja novca, finansijskim istragama i oduzimanju imovine, kao i zakonodavstvo po pitanju konflikta interesa i finansiranja političkih stranaka. Potrebno je ojačati i saradnju između policije i pravosuđa, uključujući i imenovanje nacionalne kontakt tačke za saradnju sa Europol-om i početak pregovora sa Eurojust-om.

Komisija je podsjetila na 9,2 miliona eura koje je dodijelila BiH za rješavanje povećanog  migracionog priliva, te je pozvala sve nadležne vlasti da unaprijede saradnju i učinkovito koriste sredstva EU kako bi osigurali odgovarajući smještaj za migrante i poboljšali procedure odobravanja azila. Što se tiče upravljanja granicama, Komisija je pozdravila završetak pregovora o sporazumu sa Agencijom za evropsku graničnu i obalnu stražu.

Komisija je naglasila da Bosna i Hercegovina mora učinkovito osigurati svim građanima da u potpunosti uživaju u svojim osnovnim pravima, bez diskriminacije. Ranjive grupe moraju biti zaštićene, a potrebno je i da se osigura rodna ravnopravnost i sloboda izražavanja, što uključuje rješavanje slučajeva prijetnji i napada na novinare. Dugogodišnji problem “dvije škole pod jednim krovom” također konačno treba riješiti.

Komisija je ponovila svoju spremnost da nastavi podržavati Bosnu i Hercegovinu u provođenju neophodnih reformi, uključujući kroz pružanje savjeta po pitanju politika i finansijsku pomoć.

Europa.ba