EU pruža humanitarnu pomoć izbjeglicama i migrantima u Bosni i Hercegovini

Brisel, 29. novembar 2018.

Evropska komisija dodijelila je dodatnih 500.000 eura nastavljajući da pruža pomoć najranjivijim izbjeglicama i migrantima u Bosni i Hercegovini.

Sa ovim dodatnim sredstvima, ukupan iznos humanitarne pomoći Evropske unije Zapadnom Balkanu od početka izbjegličke krize u 2015. godini iznosi 31 milion eura, uključujući i 2 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu u 2018. godini.

“Izbjeglice i migranti nastavljaju pristizati u Bosnu i Hercegovinu, i EU je posvećena pružanju humanitarne pomoći onima koji su u potrebi, podržavajući napore državnih i lokalnih vlasti. Kroz našu humanitarnu pomoć, osiguraće se hrana, voda, sklonište u hitnim slučajevima, sanitacija, zdravstvena briga i topla odjeća,” izjavio je Christos Stylianides, komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama.

Humanitarna pomoć EU pruža se na lokacijama kao što su Bihać, Velika Kladuša i Sarajevo.

Osnovne informacije

Više od 22.000 izbjeglica, tražilaca azila i migranata stiglo je u Bosnu i Hercegovinu 2018. godine, od čega oko 4000 trenutno treba humanitarnu pomoć. Zahvaljujući finansiranju EU, većina je smještena u objektima u Bihaću, Velikoj Kladuši i okolini Sarajeva. Međutim, hitno je potreban dodatni smještaj.

Kratkoročna hitna pomoć dopunjena je srednjoročnim odgovorom u iznosu od 7,2 miliona eura. Cilj je jačanje kapaciteta zemlje u upravljanju migracijama i objezbeđivanje adekvatnog smještaja i osnovnih usluga, kao i pružanje obrazovanja.

U maju 2018. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zvanično je zatražilo pomoć od EU. Evropska komisija nastavlja da prati situaciju i čini sve što može u cilju poboljšanja humanitarne situacije na terenu. Od presudnog je značaja da državne i lokalne vlasti pruže izbjeglicama i migrantima odgovarajući smještaj.

Za više informacija

Osnovne činjenice