EU4Business: Promocija bespovratnih sredstava za podršku firmama, farmerima i poduzetnicima

Veći broj predstavnika privatnog i javnog sektora, te organizacija koje podržavaju razvoj domaće ekonomije prisustovao je informativno-promotivnom događaju, gdje su imali priliku da se upoznaju sa načinima za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku firmama, farmerima i poduzetnicima. Događaj je održan u  Doboju, a organizovan u sklopu zajedničkog projekta Evropske unije, SR Njemačke te međunarodnih organizacija GIZ, UNDP i ILO.

Ovaj događaj, ali i svi ostali ujedno su i prilika da čuju dobra iskustva učesnika o tekućim EU projektima (EU ProLocal, EU LID i EU LEP), te da se odgovori na pitanja u vezi predstojećih javnih Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava.

EU4Business je projekat koji podržava razvoj privatnog sektora u Bosni i Hercegovini, a događaj u Doboju je jedan od šest informativno-promotivnih događaja koji će biti organizovani širom BiH u oktobru ove godine. Direktni korisnici finansijske podrške su domaće kompanije, farmeri/poljoprivrednici i poduzetnici. Također, projekat doprinosi reformskim procesima u BiH te stvaranju boljeg poslovnog okruženja.

Ukupno 10 miliona eura namijenjeno je razvoju privatnog sektora u BiH putem dodjele bespovratnih sredstava. Pored direktne pomoći, EU4Business projekat će pružiti i tehničku pomoć institucijama i budućim korisnicima u jačanju njihovih kapaciteta.

U periodu od aprila 2018. do marta 2022. godine, Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1.1 miliona eura) zajednički sufinansiraju ovaj projekat, a provode ga GIZ, UNDP i ILO u saradnji sa domaćim institucijama.

Europa.ba