Bosna i Hercegovina će utvrditi dalje korake za rješavanje pitanja preostalih mina

Bosna i Hercegovina, koja je 1998. godine pristupila Konvenciji za zabranu protupješačkih mina (naziva se i Konvencija iz Otave), s relevantnim akterima provodi aktivnost na državnoj razini nakon što je utvrdila da neće biti u mogućnosti ispuniti rok za uklanjanje mina koji ističe 1.3.2019. godine. Uz financijsku podršku Evropske unije i tehničku podršku Jedinice za podršku implementaciji Konvencije, BiH će 18. i 19.10. u Sarajevu održati dijalog državnih aktera, na kojem će učestvovati više od 60 domaćih i međunarodnih partnera.

Dijalog državnih aktera naslovljen Humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini: Put ka završetku, okupit će na dva dana vlasti na razini države koje se bave uklanjanjem mina, predstavnike država donatora,  operatore na deminiranju i stručnjake za uklanjanje mina, međunarodne i nevladine organizacije, predstavnike zajednica u područjima zagađenim minama, osobe koje su preživjele eksploziju mine, kako bi razgovarali s ciljem davanja povratnih informacija BiH o strategiji i planovima za ispunjenje obaveza o uklanjanju mina u skladu s Konvencijom što je prije moguće.

U okviru dnevnog reda ispunjenog aktivnostima, vlasti BiH će predstaviti najnovije informacije o preostaloj zagađenosti, kao i šta je ono što smatraju potrebnim kako bi ispunile svoju ambiciju o državi očišćenoj od mina.

„Važno je da mi koji smo zaduženi da pratimo ovo pitanje na državnom nivou, pokažemo da smo, iako smo tražili dodatno vrijeme za pregled i uklanjanje, u potpunosti angažirani i posvećeni povećanju efikasnosti i učinkovitosti naših nastojanja”, rekao je Saša Obradović, vršitelj dužnosti direktora Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC). „Ovaj sastanak je također prilika da predstavimo Strategiju za uklanjanje mina za period 2018-2025. godine, koja će poslužiti da usmjeri naša nastojanja na polju uklanjanja mina, a koja obuhvata i obrazovanje o rizicima od mina, uklanjanje rizika i pomoć žrtvama mina. Na sastanku će naši partneri iz međunarodne zajednice čuti kako mogu doprinijeti da BiH ostvari ono što smo otpočeli prije skoro dvije decenije, tako da nove generacije ne moraju živjeti u stalnom strahu od protupješadijskih mina,“  dodao je direktor BHMAC-a.

Organizacija ovog velikog skupa omogućena je zahvaljujući sredstvima koja je osiguralo Vijeće Evropske unije, koje je usvojilo Odluku o podršci zemljama zagađenim minama koje su potpisnice Konvencije, kako bi mogle ispuniti obaveze preuzete u skladu s Konvencijom.

„Predanost EU programima za deminiranje u BiH je jasna. Od 1996. godine, Evropska unija je osigurala više od 46 miliona eura za BiH, a sljedeće godine će uložiti dodatnih 10 miliona,“ izjavio je šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador  Lars-Gunnar Wigemark. „Mi smo posvećeni tome da vidimo BiH kojoj ne prijeti opasnost od ovog naoružanja; to je prijetnja za sigurnost njezinih građana. Ako želimo pravilno rješavati ovaj zadatak, svi moraju odigrati svoju ulogu. Vlasti države sada moraju pokazati veliki stepen predanosti u ispunjavanju svojih domaćih i međunarodnih obaveza. Organizacija inkluzivnog  i participativnog dijaloga na razini države je korak u pravom smjeru,“ dodao je Wigemark.

Osnovne informacije: Odlukom koju su donijele države potpisnice Konvencije, Bosni i Hercegovini je produžen prvobitni rok za uklanjanje mine sa 2009. godine do 1.3.2019. godine. Međutim, u aprilu/travnju 2018. godine, vlasti BiH su podnijele drugu molbu za produženje roka do 1.3.2021. godine. Kao razloge za molbu, BiH je navela smanjenje sredstava koja se dodjeljuju za uklanjanje mina nego što je prvobitno predviđeno, još uvijek značajnu zagađenost, neupotrebljive evidencije o minskim poljima, te nepredviđene vremenske uvjete. Dodatne dvije godine će Bosni i Hercegovini omogućiti da izvrši potreban pregled terena radi boljeg definiranje preostale zagađenosti, te se obrati s konačnom molbom na temelju preciznijih podataka. Države potpisnice Konvencije će odlučiti o molbi BiH na sastanku u Ženevi krajem novembra/studenog

Pored ovog u Bosni i Hercegovini, Evropska unija će sponzorirati i državni dijalog o uklanjanju mina u Senegalu u zadnjoj sedmici oktobra/listopada.