U Sarajevu zvanično predstavljen Izvještaj OECD-a, najsveobuhvatnija analiza ekonomija Jugoistočne Evrope

Izvještaj o konkurentnosti OECD je inicijativa Evropske unije, koja u kontekstu procesa evropskih integracija i unapređenja regionalne saradnje nastoji pomoći privredama koje sudjeluju u programu pri razvoju boljih politika pružanjem dubinske ocjene ekonomskih pokazatelja i regionalne konkurentnosti kroz 17 dimenzija politika.

Khaldoun Sinno, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini je naglasio da proces evropskih integracija zahtjeva funcionalnu tržišnu ekonomiju koja je u stanju nositi se sa konkurentnosti unutrašnjeg tržišta, te ekonomskom i monetarnom politikom Evropske unije. „Ekonomski sistem Bosne i Hercegovine se mora transformisati kako bi se osigurala konkurentnost. Tokom narednih godina, proces evropskih integracija će nastaviti biti definirajući cilj Bosne i Hercegovine, stoga, svi reformski procesi moraju biti podudarni i podržavati proces pridruženja, a Mišljenje Evropske komisije će biti od ključne važnosti za usmjeravanje procesa, i EU je spremna da podrži takve napore Bosne i Hercegovine,“ rekao je Sinno.

Usvajanjem revidiranog Indikativnog strateškog okvira za Bosnu i Hercegovinu za period 2014-2020., Evropska unija je uključila nove sektore za podršku kroz IPA II, uključujući agrikulturu, ruralni razvoj, okoliš i energiju, s sveokupnom finansijskim doprinosom od 315 miliona eura za period 2018-2020., uključujući nastavak podrške reformama obrazovanja, zapošljavanje i socijalnih sekstora s fokusom na reforme institucija za rad i zapošljavanje.

Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je istakao značaj Izvještaja i njegovu sveobuhvatnost: „Izvještaj OECD pruža jedinstven pregled stanja u regionu i Bosni i Hercegovini i analizira trenutno stanje ekonomija. Uz preko 600 indikatora za 17 dimenzija politika, to je najsveobuhvatniji vodič budućih reformi. Naš cilj je unaprijediti konkurentnost Bosne i Hercegovine i osigurati napredak, a ovaj dokument će pomoći u planiranju budućih reformi,“ rekao je ministar Šarović.

Marzena Kisielewska, šefica Odjela za Jugoistočnu Evropu OECD je naglasila da Izvještaj predstavlja izniman trud svih učesnika, imajući u vidu da je više od 1500 službenika učestvovalo u njegovoj izradi: „Najveći uspjeh je vlasništvo partnera i učesnika u programmu jer ste vi potvrdili svaku preporuku. Najvažniji dio će biti provedba svih preporuka, a saradnja na svim nivoima će biti od najvećeg značaja,“ izjavila je Kisielewska.

Zvanično predstavljanje Izvještaja se organizuje u svim glavnim gradovima zemalja Jugoistočne Evrope i sastoji se od konferencija na visokom nivou koje okupljaju predstavnike OECD, Evropske komisije i visokih zvaničnika, kako bi se preporuke Izvještaja pretvorile u stvarne reforme, koje će biti dio Programa ekonomskih reformi i time se ostvarili vidljivi rezultati i napredak za sve građane.