Zajednička izjava visoke predstavnice i potpredsjednice Federice Mogherini i komesara Johannesa Hahna o izborima u Bosni i Hercegovini

Na općim izborima u Bosni i Hercegovini 7. oktobra, građani su iskoristili svoje demokratsko pravo da na miran i uređen način glasaju za političke vlasti koje čeka rad na brojnim izazovima kako bi zemlja napredovala na putu ka Evropskoj uniji.

Prema preliminarnim nalazima i zaključcima Posmatračke misije OSCE/ODHIR-a, izbori su bili istinski konkurentni, ali ih je okarakterisao nastavak segmentacije na etničkoj osnovi. Pravni okvir je generalno pogodan za održavanje demokratskih izbora, ali već duže vrijeme su pristupni bitni nedostaci. Očekujemo da se po preporukama OSCE/ODIHR-a reaguje bez odlaganja kako bi se poboljšao izborni proces.

Očekujemo da svi politički lideri pristupe procesu formiranja vlasti na svim nivoima tako što će konstruktivno raditi zajedno, a u interesu građana svoje zemlje.

Takođe će biti važno da se ubrzo konstituiše Dom naroda Federacije, u skladu sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Pozivamo sve političke lidere da preuzmu svoju odgovornost.

Održavanje i učinkovita provedba općih izbora će biti uzeti u obzir u okviru Mišljenja o osnovanosti zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo u EU koje priprema Evropska komisija.

Podnošenjem zahtjeva za članstvo u februaru 2016. godine, Bosna i Hercegovina je donijela stratešku odluku da se odlučno zaputi na put integracija u Evropsku uniju, te da poštuje i promoviše vrijednosti Evropske unije. Novi mandat može biti prilika da politički lideri pokažu, i svojim građanima i Evropskoj uniji, obnovljeno opredjeljenje i odlučnost da provedu sve reforme potrebne za napredak na putu ka EU.

Evropska unija će i dalje u potpunosti p1održavati i nastaviti da bude uz Bosnu i Hercegovinu, njene institucije i sve njene građane.