Nastavak podrške Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu bez mina

Evropska unija finansira dva nova projekta kako bi se širom Bosne i Hercegovine uradila procjena svih preostalih potencijalnih miniranih područja  i poboljšao informacijski sistem koji koristi Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC).

Otpravnik poslova Delegacije Evropske unije u BiH, Khaldoun Sinno potpisao je 24. septembra ugovore u vrijednosti od 1.1 milion eura,  za dva nova projekta u oblasti uklanjanja mina u BiH, a koji se finansiraju kroz Instrument za stabilnost i mir.

Dva nova projekta za protuminsko djelovanje predstavljaju prekretnicu i dugo su očekivana. Nemojmo podcijeniti značaj borbe protiv mina za građane BiH, posebno za građane u ruralnim područjima, kojima je svakodnevica ugrožena,“ izjavio je Sinno.

Evropska unija je od 1996. godine obezbjedila više od 46 miliona eura za programe deminiranja u Bosni i Hercegovini. Nova dva projekta, doprinijeti će preciznom mapiranju potencijalnih miniranih područja, što je ključno za učinkovite projekte deminiranja, te izradu i provedbu nove strategije za borbu protiv mina.

Uspješnom implementacijom, ponovna procjena i analiza može dovesti do sveukupne primjene metodologije oslobođanja zemljišta od mina, što je testirano kroz prethodni pilot projekat koji je finansirala Evropska unija 2014. godine. Takođe, ovi projekti mogu dovesti i do ispunjenja zahtjeva Ottawske konvencije i BiH bez mina do 2025. godine,” rekao je Sinno i naglasio da uspješnost aktivnosti može garantovati samo jako vodstvo, dobra uprava, koordinacija i saradnja nadležnih institucija.

Prvi ugovor će provoditi Norveška narodna pomoć, u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH i Ministarstvom odbrane BiH. Projekat će uraditi procjenu širom BiH i precizno utvrditi sva preostala potencijalno minirana područja. Drugi projekat će provoditi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), a omogućiće  kreiranje novog informacijskog sistema, kako bi se omogućilo djelotvorno planiranje aktivnosti na uklanjanju mina i transparentan pristup javnosti svim informacijama

Zamjenik rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov izjavio je da će UNDP pružiti značajnu podršku BHMAC-u u postizanju pozitivnih promjena, koje će unaprijediti sigurnost građana BiH. “Međutim, predstoji još dosta posla i zbog toga smo projekat i pripremili u saradnji sa BHMAC-om. Projekat je zasnovan je na veoma dobroj saradnji Evropske unije, Ministarstva civilnih poslova BiH, BHMAC-a i UNDP-a,” rekao je Khoshmukhamedov.

Regionalni direktor Norveške narodne pomoći za jugoistočnu Evropu Sven Jonas Zachrisson se zahvalio Evropskoj uniji na saradnji i dodijeljenim grantovima za ove projekte: “Mine su ozbiljan problem za bh. društvo, ekonomiju i okoliš,” rekao je Zachrisson i dodao da će uspješna provedba projekata omogućiti provedbu nove Strategije za borbu protiv mina u BiH.

Evropska unija je ključni donator projekata podrške deminiranja u Bosni i Hercegovini. Pored projekata za uklanjanje mina, Evropska unija je pružila značajnu podršku u podršci žrtvama mina i povratnicima.