Samit Zapadnog Balkana u Londonu – jačanje veza unutar regiona i sa EU

Evropska komisija – Saopštenje za javnost

London, 10. juli 2018.

Londonski samit Zapadnog Balkana je bio prilka za nastavak jačanja saradnje sa regionom, na temelju nedvosmilene posvećenosti i konkretnih mera, sa fokusom na tri oblasti od ključnog značaja za saradnju: ekonomija, bezbednost i pomirenje.

Na samitu koji je počeo juče a nastavlja se danas u Londonu, šefovi vlada i ministri spoljnih i unutrašnjih poslova zapadnobalkanskih zemalja sa sa kolegama iz nekoliko država članica i visokih zvaničnika EU održali niz sastanaka u cilju jačanja saradnje između šest zapadnobalkanskih partnera, ali i saradnje između regiona i EU, i nastavka procesa evrointegracija regiona.

Predstavljajući EU na samitu, visoka predstavnica/potpredsednica Federika Mogerini je izjavila: „Godinama unazad svi radimo na tome da region približimo Evropskoj uniji u političkom, ekonomskom i bezbednosnom smislu. Do sada smo videli izvanredne rezultate i rešenja za najteža bilateralna pitanja. Zapadni Balkan se postojano kreće napred. Danas još jednom potvrđujemo da smo uz region na tom putu i da delimo njegovu posvećenost na putu ka zajedničkoj budućnosti.”

Johanes Han, komesar za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju i Džulijan King, komesar zadužen za uniju bezbednosti, takođe prisustvuju samitu.

Povećanje ekonomske stabilnosti

Kada je u pitanju socioekonomski razvoj, pažnja je usmerena na dalje sprovođenje akcionog plana za uspostavljanje Regionalnog ekonomskog područja koje je dogovoreno u Trstu prošle godine, a čiji je cilj privlačenje investicija i podsticanje trgovine, a samim tim i otvaranje radnih mesta. Godinu dana otkako je počelo sprovođenje akcionog plana, region već beleži skok u unutarregionalnoj trgovini. Među temama razgovora su i digitalne veštine što se direktno nadovezuje na Digitalnu agendu za Zapadni Balkan koja je usvojena u junu u Sofiji.

Učesnici samita će razmotriti načine za povećanje finansiranja za mala i srednja preduzeća i startap kompanije, između ostalog mobilizacijom nebankarskog finansiranja. Biće reči i o aktivnom angažmanu regiona u pogledu energetske tranzicije i boljem iskorišćavanju značajnog hidroenergetskog potencijala regiona na održiv način.

Kako bi podržala postizanje ovih ciljeva, Evropska komisija u saradnji sa partnerskim finansijskim institucijama planira pokretanje novog instrumenta za obezbeđivanje garancija 2019. u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan. Do 150 miliona evra inicijalnog iznosa za period 2019-2020. će omogućiti mobilizaciju do jedne milijarde investicija u održivi socioekonomski razvoj i regionalne integracije. Instrument će omogućiti podelu finansijskog rizika radi aktiviranja privatnih investicija u širokom spektru sektora poput malih i srednjih preduzeća i startap kompanija, finansiranja mera za suzbijanje klimatskih promena, kao i investicija u socijalnom i digitalnom sektoru, čime će biti otklonjene glavne prepreke za pristup finansiranju u regionu.

Jačanje bezbednosne saradnje

Lideri su juče razmatrali načine za produbljivanje saradnje u rešavanju zajedničkih bezbednosnih izazova, uključujući borbu protiv terorizma, radikalizacije, sajber napada, organizovanog kriminala i trgovine oružjem, između Zapadnog Balkana i EU. Samit je takođe prilika intenziviranje saradnje između organa za sprovođenje zakona na Zapadnom Balkanu, između ostalog u oblasti razmene informacija. Veza između korupcije i bezbednosti je takođe bila među temama, a predstavnici zemalja Zapadnog Balkana su još jednom potvrdili posvećenost borbi protiv korupcije.

Olakšavanje političke saradnje

Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi su okosnica evropskog puta zemalja u regionu, što podrazumeva i postizanje trajnog pomirenja. Ministri su razmenili stave o bilateralnim i pitanjima iz prošlosti poput ratnih zločina i nestalih lica. EU podržava učešće mladih sa Zapadnog Balkana – saradnja među mladima je ključ daljeg jačanja povezanosti u regionu – kroz veliki broj projekata, poput programa Marija Sklodovska Kiri, Kreativna Evropa i Erazmus+, te putem programa Mladi u akciji, odnosno Resurs centra za jugoistočnu Evropu (SALTO). Osim toga, Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) će takođe predstaviti svoje najnovije uspehe i strateški plan za period 2019-2021. čiji je cilj promocija pomirenja i saradnje među mladima u regionu.