Izjava visoke predstavnice Federice Mogherini u ime EU povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, 26. juna 2018.

Povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, Evropska unija još jednom potvrđuje posvećenost sprečavanju, osudi i iskorjenjivanju svih oblika torture i drugih oblika okrutnog, nehumanog i ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja. Iako međunarodno pravo apsolutno zabranjuje torturu, ona se i dalje prakticira širom svijeta, bilo u izolovanim slučajevima bilo sistemski, u različitim oblicima. Svako može biti podvrgnut torturi – muškarci, žene i djeca. Tortura je neoprostiv zločin za koji svaki počinilac mora biti krivično gonjen i doveden pred lice pravde.

Nastavit ćemo mobilizirati sva raspoloživa sredstva  kako bismo zaštitili one koji su bili i koji su i dalje izloženi ovom odvratnom kršenju ljudskih prava, i stajati uz one koji se veoma hrabro bore protiv ovog zločina podizanjem svijesti, angažmanom u organizacijama civilnog društva ili pomaganjem žrtvama.

Borba protiv torture i drugih oblika zlostavljanja ugrađena je u Ugovore o Evropskoj uniji i Povelju o temeljnim pravima, i jedna je od ključnih prioritetnih oblasti Akcionog plana EU o ljudskim pravima i demokratiji za period 2015-2019.

U nastojanjima da iskorijenimo torturu primjenjujemo globalni pristup, koji uključuje zabranu, prevenciju, borbu protiv nekažnjivosti i naknadu žrtvama kroz kombinaciju političkog i dijaloga na polju ljudskih prava, podizanja svijesti i finansijske pomoći – osobito kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava i naše razvojne politike. Uz to, EU promovira i potrebu uvođenja u sve svoje programe zaštitnih mjera kojima se sprječava tortura osoba koje se nađu u najugroženijem položaju, pa tako i u kontekstu borbe protiv terorizma, upravljanja krizama i migracija.

Uloga međunarodnih i regionalnih mehanizama, kao i bitna uloga državnih institucija za ljudska prava i državnih mehanizama prevencije, ključna je za iskorjenjivanje torture. EU finansijski podržava njihov važan rad u nekoliko zemalja širom svijeta. Uspostava nezavisnih državnih mehanizama prevencije može osigurati kontinuiran monitoring i dijalog te stoga i značajne promjene u prevenciji torture.

Iskorjenjivanje torture može se postići samo globalnim naporima koji podrazumijevaju udruživanje snaga, definiranje zajedničkih strategija i provođenje zajedničkih akcija. Kontinuiran angažman naših partnera na regionalnom i multilateralnom nivou, zajedno sa građanskim društvom, od krucijalnog je značaja za napredak na ovom polju.

Na primjer, pokretanje „Globalne alijanse za trgovinu bez torture“ u septembru 2017. još jednom ističe posvećenost EU apsolutnoj zabrani torture, smrtne kazne i drugih oblika okrutnog, nehumanog i ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja. Ova zajednička inicijativa, u koju su uključene i Argentina i Mongolija, predstavlja globalni napor zemalja koje su se spremne obavezati na poduzimanje djelotvornih mjera za prevenciju, ograničenje i zabranu trgovine odnosnim robama.

Na današnji dan, EU ponavlja poziv za sveopštu ratifikaciju i efikasno provođenje Konvencije UN-a protiv torture i Opcionog protokola uz tu konvenciju, te pozdravlja njenu nedavnu ratifikaciju od strane Afganistana, Australije, Madagaskara, Šri Lanke i Palestine.

U godini kada se obilježava 70. godišnjica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Evropska unija podsjeća da su sva živa bića rođena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Vodeći se temeljnim principima zasnovanim na univerzalnosti i nedjeljivosti ljudskih prava, vladavine prava, poštivanja osnovnih sloboda i ljudskog dostojanstva, EU će nastaviti težiti globalnom sprečavanju i iskorjenjivanju torture i obeštećenja žrtava torture i preživjelih lica za zlo koje su pretrpjeli.