Vijeće produljilo mandate petorici specijalnih predstavnika EU i jednoj specijalnoj predstavnici EU

Vijeće je 25. juna 2018. produljilo mandate petorici specijalnih predstavnika EU i jednoj specijalnoj predstavnici EU (SPEU-ovi):

  • mandat Lars-Gunnara Wigemarka kao SPEU-a u Bosni i Hercegovini produljuje se za 14 mjeseci, odnosno do 31. augusta 2019. Lars-Gunnar Wigemark imenovan je SPEU-om u Bosni i Hercegovini (BiH) 1. marta 2015.
  • mandat Petera Buriana kao SPEU-a za središnju Aziju produljuje se za 20 mjeseci, odnosno do 29. februara 2020. Peter Burian imenovan je SPEU-om za središnju Aziju 15. aprila 2015.
  • mandat Alexandera Rondosa kao SPEU-a za Rog Afrike produljuje se za 20 mjeseci, odnosno do 29. februara 2020. Alexander Rondos imenovan je SPEU-om za Rog Afrike 1. januara 2012.
  • mandat Natalije Apostolove kao SPEU-a u Kosovu produljuje se za 20 mjeseci, odnosno do 29. februara 2020. Natalija Apostolova imenovana je PPEU-om u Kosovu 4. augusta 2016.
  • mandat Ángela Losade Fernándeza kao SPEU-a za Sahel produljuje se za 20 mjeseci, odnosno do 29. februara 2020. G. Losada imenovan je SPEU-om 1. novembra 2015.
  • mandat Toivoa Klaara za južni Kavkaz i krizu u Gruziji produljuje se za 20 mjeseci, odnosno do 29. februara 2020. G. Klaar imenovan je SPEU-om za južni Kavkaz i krizu u Gruziji 13. novembra 2017.

SPEU-ovi promiču politike i interese EU u određenim regijama i zemljama kao i pitanja od posebne važnosti ili interesa za EU. Igraju aktivnu ulogu u nastojanjima da se učvrste mir, stabilnost i vladavina prava. Prvi specijalni predstavnici EU-a imenovani su 1996.

Trenutačno osam SPEU-ova pruža podršku radu visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini. U njih se ubrajaju šest navedenih predstavnika te specijalni predstavnici za ljudska prava i bliskoistočni mirovni proces.
________________________________________
Upućivanjima na Kosovo ne dovode se u pitanje stajališta o statusu. U skladu su s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Specijalni predstavnici EU (internetske stranice ESVD-a)