Lokalne zajednice igraju važnu ulogu u procesu EU integracija

U ponedjeljak je održan finalni događaj EUSR projekta sa lokalnim zajednicama, koji je sniman i za prikazivanje na televiziji. Ambasadoru Evropske unije u BiH, Lars-Gunnaru Wigemarku, pridružili su se ambasadori Njemačke i Italije, Christiane Hohmann i Nicola Minasi, kao i regionalni stručnjaci iz Hrvatske i Crne Gore, kako bi predstavili glavna zapažanja i rezultate projekta u toku kojeg je posjećeno 14 lokalnih zajednica širom BiH.

Pod sloganom “Lokalna zajednica prEUzima inicijativu” organizirane su javne debate o važnoj ulozi lokalnih zajednica u procesu integracije u EU, i to u Gračanici, Zvorniku, Derventi, Prnjavoru, Gradišci, Kaknju, Vitezu, Foči, Višegradu, Sokocu, Širokom Brijegu, Stolcu, Tešnju i Orašju. Ambasador Wigemark i njegov zamjenik Khaldoun Sinno bili su domaćini javnih rasprava na kojima je sudjelovalo više od 1400 ljudi, uključujući članove lokalnih poslovnih i poljoprivrednih zajednica, općinske službenike, organizacije civilnog društva, studente i mnoge druge građane. U pojedinim zajednicama pridružili su se i ambasadori nekoliko država članica EU-a, tj. Švedske, Hrvatske, Velike Britanije, Italije, Njemačke, Francuske i Poljske.

Sudionici debata izrazili su zahvalnost za priliku da disktuju o tim pitanjima, čuju više o važnoj ulozi lokalne zajednice u procesu integracije u EU i potrebnim reformama, kao i najboljim načinima za kontinuirano uključivanje EU u lokalne zajednice u cilju dodatnog poticaja lokalnom socioekonomskom i infrastrukturnom razvoju.

Ambasador Wigemark naglasio je da je EU tokom posljednjih nekoliko mjeseci veliku pažnju posvetila lokalnim zajednicama kroz ovaj projekat, ali i sa tzv. Inicijativom za lokalne vlasti koja je nedavno objavila izvještaj sa važnim opažanjima i nizom konkretnih preporuka za reforme koje lokalne vlasti mogu razmotriti. Pored ove inicijative, zajedno s njemačkim partnerima, EU je nedavno pokrenula i novi program podrške razvoju lokalnih i malih i srednjih preduzeća u vrijednosti od 16 milijuna eura.

U ovim događajiima sudjelovali su i projekti koje EU finansira, a usmjereni na lokalni ekonomski razvoj i zapošljavanje, kako bi se predstavile mogućnosti i pogodnosti koje nude za lokalne zajednice.