EU obezbijedila 1,5 miliona eura humanitarne pomoći izbjeglicama i migrantima u Bosni i Hercegovini

Brisel, 7. juni 2018.

Evropska komisija danas je najavila pružanje 1,5 miliona eura vrijedne humanitarne pomoći za rješavanje rastućih potreba izbjeglica, tražioca azila i migranata koji se nalaze u Bosni i Hercegovini.

Ovime se vrijednost ukupne humanitarne pomoći koju je Evropska komisija obezbijedila u svrhu rješavanja potreba na Zapadnom Balkanu popela na 30,5 miliona eura od početka izbjegličke krize.

Komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama, Christos Stylianides, izjavio je: “Broj izbjeglica i migranata koji pristižu u Bosnu i Hercegovinu se povećao i moramo djelovati brzo. Želimo pomoći Bosni i Hercegovini da se izbori sa ovom situacijom i da pomogne najranjivijim izbjeglicama i migrantima. Naša finansijska podrška je usmjerena na osnovne potrebe i hitno pružanje smještaja, hrane i zdravstvene pomoći, te obezbjeđivanja zaštite.”

Humanitarna pomoć EU će biti pružena na lokalitetima u Bosni i Hercegovini kao što su Sarajevo, Bihać i Velika Kladuša. Cilj je ojačati mogućnosti pružanja pomoći i zaštite, te unaprijediti kapacitete organizacija koje već pružaju hitno potrebnu pomoć na terenu.

Osnovne informacije

Od početka izbjegličke krize na Zapadnom Balkanu, Evropska komisija izdvojila je više od 25 miliona eura za humanitarnu pomoć izbjeglicama i migrantima u Srbiji, a više od 4 miliona eura za Bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju. Humanitarna pomoć Evropske unije pruža se najugroženijim izbjeglicama i migrantima kako bi zadovoljili osnovne potrebe i očuvali svoje dostojanstvo.

Pored humanitarne pomoći, Evropska komisija pruža partnerima Zapadnog Balkana i značajnu finansijsku i tehničku podršku za aktivnosti vezane za migracije i izbjegličku krizu. Ovo se prije svega radi kroz Instrument za pretpristupnu pomoć. Od 2007. godine Komisija pomaže Bosni i Hercegovini u oblasti migracija i upravljanja granicama kroz sredstva iz Instrumenta pretpristupne pomoći u iznosu od 24,6 miliona eura. Od januara 2016. godine Bosna i Hercegovina također je i korisnica 8 miliona eura vrijedne podrške osigurane putem regionalnog programa “Podrška upravljanju migracijama sa fokusom na zaštitu”.

Prema procjenama vlasti, oko 4900 izbjeglica i migranata ušlo je u Bosnu i Hercegovinu od početka januara 2018. Oko 2500 izbjeglica i migranata kojima je potrebna pomoć trenutno se nalazi u zemlji. EU pruža pomoć kroz podršku partnerskim humanitarnim organizacijama koje su već prisutne u zemlji.