EU pomaže BiH u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Više od 20 predstavnika policijskih agencija, sudova i tužilaštava sudjelovalo je 04. i 05. juna u Sarajevu u dvodnevnoj obuci o  borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Obuka koja je organizirana u okviru tvining projekta Evropske unije “Borba protiv pranja novca” bila je prilika za učesnike da razmijene iskustva i nauče na koji način identifikovati i kontrolirati pranje novca i finansiranje terorizma u skladu sa evropskim standardima.

Šef Odjela za vladavinu prava u Uredu specijalnog predstavnika EU u BiH Richard Wood je rekao da je BiH do sada postigla dobre rezultate, ali je istaknuo da je neophodno zajedničkim snagama nastaviti sa radom u sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Naglasio je da će EU nastaviti pomogati BiH u tom smjeru.

Ovaj tvinning projekt će povećati nadležnost institucija BiH kako bi se efikasnije borili protiv pranja novca do nivoa koja je potrebna za pristupanje EU. Projekat će pomoći u poboljšanju zakonodavstva, kapaciteta i vještina relevantnih tijela, institucija i agencija, te ojačati suradnju i koordinaciju financijskih istražnih jedinica i svih odgovarajućih agencija za provedbu zakona,” rekao je Wood.

Sudija Okružnog suda u Beču Helmut Weichhart je rekao da će ovaj tvining projekt pomoći da svi uključeni akteri uvide svoju uloga u aktivnostima na sprječavanju pranja novca, kao i identifikovati i definisati probleme u svakodnevnom radu između tužilaštva, istražitelja i sudija.

Rezultat mješovite radionice će biti izrada adekvatnog programa obuke kroz kreiranje materijala za obuku i budućih profila trenera, a koji bi integrisali ovaj program obuke u postojeće strukture za obuku,” rekao je Weichart.

Tokom obuke međunarodni eksperti iz Austrije su predstavili kompleksan primjer istrage pranja novca izvršenog preko banke u iznosu od 4 miliona eura, a koja je završena pravosnažnom presudom i oduzimanjem imovine.

Konačni cilj obuke je jačanje sposobnosti agencija za provedbu zakona i tužilaca u otkrivanju i procesuiranju slučajeva pranja novca/finansiranja terorizma kao i da razgovaraju o učinkovitim mehanizmima za oduzimanje nelegalno stečene imovine. Ovo je prva u nizu zajedničkih obuka.

Twinning projekat „Borba protiv pranja novca“ finansira Evropska unija u iznosu od 2 miliona eura, a provode austrijsko-slovenački konzorcij. Korisnici ovog projekta su Ministarstvo sigurnosti BiH i sve agencije za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini.