Bosna i Hercegovina treba hitno da izmijeni Zakon o krivičnom postupku i približi se EU

Evropska unija je upoznata sa jučerašnjim zasjedanjem Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te još jednom poziva Parlamentarnu skupštinu BiH i sve političke stranke da hitno izmijene relevantne odredbe Zakona o krivičnom postupku u skladu sa međunarodnim standardima i zahtjevom Ustavnog suda BiH. Ovo će biti od ključne važnosti za mogućnost institucija odgovornih za vladavinu zakona da očuvaju sigurnost zemlje, provode osjetljive istrage i pruže imunitet svjedocima, te da sarađuju sa međunarodnim agencijama za provođenje zakona poput Interpola i Europola.

Istovremeno, Evropska unija izražava ozbiljnu zabrinutost zbog neuspjeha političkih stranaka, kao i Vijeća ministara i Ministarstva pravde, da se pridržavaju svojih opredjeljenja za borbu protiv korupcije, organiziranog kriminala i drugih oblika teškog kriminala, u kontekstu pripreme Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo BiH u EU.

Ova godina predstavlja jedinstvenu šansu za Bosnu i Hercegovinu da ojača svoju povezanost sa EU i sa regijom, te da se približi standardima Evropske unije, a ne da se udaljava od njih.