Alkoholna pića: Komisija predstavila ažuriranje pravila o trošarinama na alkohol

Bruxelles, 25. svibnja 2018.

Komisija je danas predložila da se preoblikuju pravila o trošarinama na alkohol u EU-u, čime će se omogućiti bolje poslovno okruženje, smanjenje troškova za mala poduzeća koja proizvode alkohol i bolja zaštita zdravlja potrošača.

Kao posljedica današnje najave, mali i obrtnički proizvođači alkohola (uključujući po prvi put male neovisne proizvođače jabučnog vina) imat će pristup novom sustavu certifikacije na razini EU-a, čime se potvrđuje njihov pristup nižim stopama trošarina diljem Unije. Oštre mjere za suzbijanje nezakonite upotrebe neoporezivog denaturiranog alkohola za izradu krivotvorenih pića imat će povoljan učinak i na zdravlje potrošača. Povisit će se i prag za pivo manje jačine na koje bi se mogle primjenjivati smanjene stope trošarina.

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: „Zajednička pravila EU-a o strukturama trošarina na alkohol i alkoholna pića stara su više od 25 godina te ih je hitno potrebno ažurirati kako bi bila u skladu s izazovima i mogućnostima koje nude nova tehnologija i razvoj trgovine, a da istovremeno štite javno zdravlje. Potičem države članice da brzo i odlučno provedu to preispitivanje pravila.”

Konkretno, današnjim će se prijedlogom:

  • uspostaviti jedinstveni sustav certifikacije, prepoznatljiv u svim zemljama EU-a, kako bi se potvrdio status malih neovisnih proizvođača diljem Unije. Tako će se smanjiti administrativni troškovi i troškovi usklađivanja za male proizvođače, na koje bi se u određenim uvjetima trebale primjenjivati smanjene trošarine.
  • osigurati precizna i dosljedna klasifikacija jabučnog vina diljem EU-a. Činjenica da ona trenutačno ne postoji velika je prepreka malim proizvođačima jabučnog vina koji nemaju pristup smanjenim trošarinama koje se omogućuju proizvođačima piva i jakih alkoholnih pića.
  • pojasniti pravilni procesi i uvjeti proizvodnje denaturiranog alkohola u EU-u. Takav se alkohol upotrebljava u proizvodnji robe kao što su sredstva za čišćenje, tekućine za pranje stakla, parfemi i antifriz te se on izuzima od trošarina. Beskrupulozni proizvođači mogu zlorabiti to izuzeće te upotrijebiti denaturirani alkohol u proizvodnji i prodaji potencijalno opasnih krivotvorenih pića bez plaćanja poreza te, još važnije, tako ugroziti zdravlje potrošača. Današnjim će se prijedlogom uspostaviti moderan sustav za izvješćivanje o zlouporabi određenih formulacija alkohola tako da se one više neće moći upotrebljavati kao denaturanti.
  • ažurirati informatički sustavi: nova pravila zamijenit će zastarjele postupke u papirnatom obliku koji su se primjenjivali za praćenje određenog denaturiranog alkohola. To će rezultirati obveznom upotrebom sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS). Tako će se olakšati praćenje kretanja tih visokorizičnih proizvoda u stvarnom vremenu te na taj način smanjiti zlouporaba tog izuzeća i zaštititi potrošači.
  • povisiti prag za pivo manje jačine na koje se mogu primijeniti smanjene stope, s 2,8 % alkohola na 3,5 % alkohola, kako bi se proizvođače piva potaknulo na uvođenje inovacija i stvaranje novih proizvoda. To bi trebalo potaknuti potrošače da odaberu pića manje jačine u odnosu na uobičajena te tako smanje unos alkohola.

Današnji prijedlozi uključuju i mjere u okviru općih pravila o trošarinama s ciljem uklanjanja prepreka za mala i srednja poduzeća. Tako će se malim i srednjim poduzećima omogućiti da se koriste modernim informatičkim sustavima kad to žele te će se ukinuti njihova postojeća obveza zapošljavanja poreznih zastupnika. Države članice trenutačno mogu inzistirati da prodavači trošarinske robe na daljinu imaju zaposlene porezne zastupnike, zbog čega zakonita trgovina može biti financijski neodrživa.

Kontekst

Trošarine su neizravni porezi na prodaju ili upotrebu određenih proizvoda, primjerice alkohola, i obično se primjenjuju u obliku određenog iznosa u odnosu na količinu proizvoda, npr. na 1 000 litara. Sav prihod od trošarina ide u nacionalni proračun te iznosi otprilike 5 – 18 % prihoda od poreza, odnosno 2 – 5 % BDP-a država članica. Države članice EU-a mogu odrediti nacionalne stope trošarina, pod uvjetom da poštuju minimalne pragove određene na razini EU-a.

Postojeća pravila EU-a o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića donesena su 1992. (Direktiva 92/83/EEZ). Tim su pravilima utvrđene zajedničke definicije alkoholnih proizvoda koji podliježu trošarinama te se osigurava da sve države članice jednako postupaju u odnosu na jednake proizvode. U okviru spomenutih pravila navedena je i metoda izračuna trošarina na alkoholne proizvode te kriteriji za proizvode na koje se primjenjuju smanjene stope ili izuzeća. U ostalom zakonodavstvu u tom području, danas predloženom za preinaku (Direktiva 2008/118/EZ), utvrđuju se zajedničke odredbe koje se primjenjuju na sve proizvode koji podliježu trošarinama (alkohol, duhan i energija).

Preispitivanje obiju direktiva dio je Komisijina programa REFIT. Vijeće je od Komisije zatražilo i da provede potrebne studije i savjetovanja kako bi mogla podnijeti prijedlog za preispitivanje navedenih direktiva. U okviru tog rada 2017. otvorena su javna savjetovanja. Sudionici su prepoznali dodatnu vrijednost pojašnjenja postojećih pravila te su pozdravili smanjenje administrativnog opterećenja i opterećenja povezanog s usklađivanjem.

Ti zakonodavni prijedlozi sada će se podnijeti Europskom parlamentu i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru na savjetovanje te Vijeću na donošenje.

Dodatne informacije

Internetske stranice Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju o trošarinama na alkohol