Poruka mladih Zapadnog Balkana: ‘Mi volimo Evropu!’

Šest inspirativnih mladih ljudi sa Zapadnog Balkana govore o tome šta znači osjećati se evropski. #WeloveEurope