40f8ccb2-42f2-11e8-a388-bc764e093073_42.04_thumb_169_1526289378_1526289378_800_450_80_c1

Suradnja sa zapadnim Balkanom ključna je za sigurnost Europe

Sigurnost i zaštita naši su zajednički ciljevi: zajedno ćemo bolje nadzirati naše granice, zaustaviti trgovanje ljudima i nezakonite migracije te unaprijediti borbu protiv terorizma.