4fc15e80-4243-11e8-819f-bc764e092fac_25.16_thumb_169_1524490441_1524490441_800_450_80_c1

EU ulaže u budućnost zapadnog Balkana

EU je najveća svjetska trgovinska sila i vodeći partner zapadnog Balkana. EU je najveći ulagatelj u budućnost zapadnog Balkana kad je riječ o prometu, energiji, digitalizaciji, mobilnosti, inovacijama i obrazovanju.