EU ulaže u budućnost zapadnog Balkana

EU je najveća svjetska trgovinska sila i vodeći partner zapadnog Balkana. EU je najveći ulagatelj u budućnost zapadnog Balkana kad je riječ o prometu, energiji, digitalizaciji, mobilnosti, inovacijama i obrazovanju.