Bolji uslovi rada za sudije i tužioce u Trebinju

Uslovi rada u zgradi suda u Trebinju biće poboljšani zahvaljujući doprinosu Evropske unije od 1,5 miliona eura, u okviru šireg projekta EU za obnovu zgrada devet pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Obnova zgrade pravosudnih institucija u Trebinju počela je 11. aprila uz prisustvo predstavnika Delegacije EU u BiH, visokih sudskih zvaničnika te predstavnika lokalne zajednice.

Predsjednik Okružnog suda Bojan Stević i predsjednik Osnovnog suda Milan Bosić, te glavna tužiteljica Slobodanka Gaćinović su naglasili da sve tri pravosudne institucije u Trebinju trenutno rade u lošim uslovima, te da nedostaje prostora, sudnica, arhiva, ureda i prostora za boravak posjetilaca.

Izrazili su zahvalnost za izdašnu donaciju i podržali napore Evropske Unije u Bosni i Hercegovini u sferi jačanja efikasnosti i servisa namijenjenih široj javnosti, te stvaranju izvrsnih uslova za budući rad njihovih institucija.

Načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje i urbanizam Trebinja Marko Rikalo naglasio je važnost ovog ulaganja EU u procesu jačanja efikasnosti pravosuđa u ovom području.

Elma Prcić Bilić, voditeljica programa u Delegaciji Evropske unije, naglasila je da rad pravosudnih institucija direktno zavisi od uslova rada.

“Stoga su IPA 2012, 2015 i 2017 uključivali snažnu komponentu modernizacije zgrada pravosudnih institucija i usklađivanja standarda u cijeloj zemlji, što je direkno vezano za uslove procesuiranja složenih krivičnih predmeta, poboljšanja sigurnosnog aspekta, obezbjeđivanja pristupa osobama sa invaliditetom, te pružanje podrške žrtvama i svjedocima”, kazala je Prcić Bilić.

Dodala je da je ovaj projekt rezultat uspješne saradnje između Delegacije Evropske unije u BiH, Ministarstva pravde Republike Srpske i vlada Norveške i Švedske, koje su finansirale izradu projektne dokumentacije.

Projekt pod nazivom “Izgradnja zgrade suda u Trebinju” predstavlja dio širih napora Evropske unije u modernizaciji i rekonstrukciji sudova i tužilaštava širom Bosne i Hercegovine, kao jednog od načina da se podrži jačanje vladavine prava u zemlji. EU je izdvojila preko 7,5 miliona eura iz IPA-e 2015 za rekonstrukciju 9 pravosudnih institucija koje će se provoditi u 2018. i 2019. godini.