Deklaracija Visoke predstavnice Federice Mogherini u ime EU o napadima u Siriji

Evropska unija ponovo najoštrije osuđuje ponovnu upotrebu hemijskog oružja od strane sirijskog režima, što je utvrđeno od strane Zajedničkog istražnog mehanizma Organizacije za zabranu hemijskog oružja (OPCW) i Ujedinjenih nacija (UN) i o čemu je kontinuirano izvještavano tokom proteklih mjeseci iz Istočne Ghute i drugih područja Sirije, uključujući i najnovije izvještaje o razarajućem hemijskom napadu na Doumu.

U tom kontekstu, EU je bila obaviještena o ciljanim zračnim udarima Sjedinjenih Država, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva na postrojenja sa hemijskim oružjem u Siriji, kao specifičnim mjerama poduzetim sa isključivim ciljem da u buduće spriječe upotrebu hemijskog oružja i hemijskih supstanci kao sredstava sirijskog režima za ubijanje vlastitog naroda.

EU podržava sve napore kojima je cilj prevencija upotrebe hemijskog oružja i duboko je šokirana time da je međunarodna zajednica još uvijek suočena sa upotrebom hemijskih oružja, što je potvrđeno od strane Misije OPCW-a za utvrđivanje činjenica. Izvještaji Tima za procjenu Deklaracije pokazuju da sirijska deklaracija ne može biti u cjelini ocijenjena kao precizna i potpuno usklađena sa Konvencijom o hemijskom oružju.

Odgovornost je neophodna. Upotreba hemijskog oružja i hemijskih supstanci kao ratnih sredstava ratni je zločin i zločin protiv čovječnosti. Počinitelji će odgovarati za ovo kršenje međunarodnog prava. Stoga EU duboko žali što mandat Zajedničkog istražnog mehanizma, ustanovljenog Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 2235 (2015.) s ciljem identificiranja počinitelja hemijskih napada, nije produžen u novembru 2017. godine. U tom pogledu, veoma je žalosno što Vijeće sigurnosti UN-a do sada nije uspjelo usvojiti snažnu rezoluciju o ponovnom uspostavljanju nezavisnog mehanizma kojim bi se osiguralo određivanje odgovornosti počinitelja za hemijske napade u Siriji.

U julu 2017. i martu 2018., EU je uvela dodatne restriktivne mjere sirijskim visokim zvaničnicima i naučnicima zbog njihove uloge u razvoju i upotrebi hemijskog oružja te je uvijek spremna razmotriti uvođenje daljih mjera ukoliko je prikladno.

EU poziva sve zemlje, naročito Rusiju i Iran, da iskoriste svoj utjecaj i spriječe bilo koju buduću upotrebu hemijskog oružja, pogotovo od strane sirijskog režima, te podrže Međunarodno partnerstvo protiv nekažnjavanja upotrebe hemijskog oružja.

EU ponovno ističe da za sirijski sukob nema drugog rješenja do političkog. Imamo zajednički cilj u prevenciji bilo kakve eskalacije nasilja koje bi sirijsku krizu moglo preobraziti u šire regionalno sukobljavanje, sa nesagledivim posljedicama za Bliski Istok ali i za cijeli svijet. EU poziva sve strane u sukobu, posebno režim i njegove saveznike, da neodložno provedu primirje i da osiguraju humanitarni pristup i medicinske evakuacije kao što je jednoglasno dogovoreno Rezolucijom 2401 Vijeća sigurnosti UN-a. EU ponavlja da svako održivo rješenje sukoba iziskuje istinsku političku tranziciju u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 2254 i Ženevskim kominikeom, dogovorenim od strane sirijskih strana u okviru Ženevskog procesa pod vodstvom UN-a

Druga briselska konferencija o Siriji, koja će održati 24-25. aprila 2018., a kojom će predsjedavati EU i UN, biće prilika za cijelu međunarodnu zajednicu da ponovno istakne svoju dosljednu podršku političkom procesu i da se nanovo obaveže da pomognu najvećim žrtvama ovog sukoba, a to je sirijski narod kako u Siriji tako i van nje.