Pitanja i odgovori: Započelo PISA testiranje u Bosni i Hercegovini uz podršku EU

Šta je PISA?

PISA – Programme for International Student Assessment je međunarodno istraživanje i predstavlja procjenu znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika iz čitalačke pismenosti, matematičke pismenosti i pismenosti iz prirodnih nauka. Najveće je obrazovno istraživanje na svijetu u kojem je do sada učestvovalo više od milion učenika.

Osnovni ciljevi PISA istraživanja usmjereni su na obrazovnu politiku. PISA nema fokus na nastavnim planovima i programima i reprodukciji usvojenih znanja, već na sposobnostima učenika da rimijene usvojena znanja i vještine u životnim situacijama. Cilj je ispitati u kojoj su mjeri učenici nakon vršenog obaveznog obrazovanja pripremljeni za nastavak obrazovanja, uključivanje u proces rada i aktivno učešće u društvu.

Osim o znanju i vještinama učenika, PISA prikuplja podatke o individualnim, školskim i sistemskim faktorima koji utiču na postignuća učenika i pruža indikatore trenda.

PISA se provodi svake treće godine pod pokroviteljstvom OECD-a – Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj u saradnji sa međunarodnim konzorcijem institucija i zemljama učesnicama. Svaki ciklus fokusira jedno područje, tako da PISA 2018 ima fokus na čitalačkoj pismenosti. BiH je zemlja učesnica u PISA 2018 istraživanju, ali nije članica  OECD-a.

Kako se provodi PISA u BiH?

PISA istraživanje u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa obrazovnim vlastima i školama, provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, PISA centar za BiH. Probno PISA 2018 istraživanje provedeno je u 2017, a glavno istraživanje će se provesti u aprilu i maju 2018.

Škole se biraju metodom slučajnog uzorka. Glavno istraživanje će obuhvatiti 236 škola i više od 7000 petnaestogodišnjaka iz cijele Bosne i Hercegovine.

Kakvi su PISA ispitni zadaci?

Ispitni zadaci sastoje se od uvodnog teksta, koji se obično zasniva na stvarnoj životnoj situaciji ili problemu, nakon čega slijedi niz zadataka višestrukog izbora ili pitanja otvorenog tipa.

Šta pokazuju PISA rezultati?

PISA rezultati ne utiču na ocjenjivanje učenika i nastavnika, nego ukazuju na stanje u obrazovnim sistemima i politike obrazovanja. Rezultati učenika i škola ne procjenjuju se pojedinačno, već se prikazuju kao cjelokupna postignuća učenika u svakoj od država učesnica.

Podaci dobijeni PISA istraživanjima pokazuju u kojoj mjeri obrazovni sistem zemlje uspijeva osigurati svojim učenicima sticanje ključnih kompetencija i stvoriti preduslove za cjeloživotno učenje.

Koja je uloga Evropske unije u provođenju PISA-e u BiH?

EU plaća ‘ulaznu kartu’ za BiH kako bi učestvovala u ovom programu. Bosna i Hercegovina je pristupila programu nakon zalaganja EU i novčane podrške za ulaznu kartu. Ulazna karta za 2017., 2018. i 2019. iznosi oko 200.000 eura.