Evropska građanska inicijativa: 9 miliona građana sudjelovalo u donošenju zakonodavstva EU

Brisel, 28. marta 2018.

Evropska komisija usvojila je danas svoj drugi izvještaj o primjeni Uredbe o građanskoj inicijativi.

Procjenjuje se da je od stupanja na snagu tog novog instrumenta 2012. do danas 9 miliona građana EU iz svih 28 država članica dalo svoju podršku nekoj evropskoj građanskoj inicijativi. Dosad su četiri uspješne inicijative prikupile po milion potpisa i Komisija se obavezala da će poduzeti daljnje mjere u pogledu njih triju.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „Činjenica da je u proteklih šest godina devet miliona građana dalo svoju podršku nekoj evropskoj građanskoj inicijativi pokazuje da je taj instrument poticaj sudjelovanju i raspravi na nivou EU i ima konkretan uticaj na oblikovanje politika EU. No ne smijemo stati na tome: cilj je našeg nedavnog prijedloga reforme olakšati građanima pokretanje i podupiranje novih inicijativa te omogućiti mladima da već u dobi od 16 godina imaju priliku izraziti svoje mišljenje. ”

Tokom protekle tri godine instrument je poboljšan nezakonodavnim mjerama. Osim toga, pristup koji je odabrala Junckerova komisija više je politički i sada sve zahtjeve za registraciju (prije početka prikupljanja potpisa) ispituje Kolegij komesara, a u nekim slučajevima odobravaju se djelomične registracije. Zahvaljujući tim promjenama znatno se povećao broj prihvaćenih zahtjeva za registraciju inicijativa: od aprila 2015. prihvaćena je registracija 90 % predloženih inicijativa, u usporedbi s 60 % predloženih inicijativa u prethodnom trogodišnjem razdoblju.

Od četiri građanske inicijative koje je podržalo po više od milion građana Komisija se odazvala na inicijativu „Stop vivisection” (Ne vivisekciji) donošenjem nezakonodavnih mjera; kao odgovor na inicijativu „Right2Water” Komisija je u februaru predložila reviziju Direktive o vodi za piće; a kao odgovor na inicijativu „Ban glyphosate and toxic pesticides” (Zabrana glifosata i zaštita ljudi i okoliša od toksičnih pesticida) Komisija je najavila zakonodavni prijedlog za poboljšanje transparentnosti u znanstvenim procjenama i donošenju odluka.

Nakon Komisijinog prvog izvještaja o primjeni Uredbe o građanskoj inicijativi iz marta 2015. pokrenuto je preispitivanje radi poboljšanja djelotvornosti instrumenta, koje je uključivalo otvoreno javno savjetovanje. Komisija je 13. septembra 2017. predložila novu uredbu, koju trebaju donijeti Evropski parlament i Vijeće. Nova će uredba evropsku građansku inicijativu učiniti dostupnijom i manje složenom te će je organizatori inicijativa i oni koji ih podržavaju lakše primjenjivati. Komisija poziva da se ona donese do kraja 2018. kako bi mogla stupiti na snagu u januaru 2020.

O prijedlozima će se raspravljati s dionicima tokom „Dana evropske građanske inicijative”, koji će se održati 10. aprila u organizaciji Evropskog gospodarskog i socijalnog odbora.

Kontekst

Evropske građanske inicijative uvedene su Ugovorom iz Lisabona te su u aprilu 2012., nakon stupanja na snagu Uredbe o građanskoj inicijativi, kojom se provode odredbe iz Ugovora, pokrenute kao instrument s pomoću kojega građani mogu uticati na politički program.

Ako evropsku građansku inicijativu, nakon njezine službene registracije, podrži najmanje milion građana iz barem četvrtine država članica EU, oni tada mogu pozvati Evropsku komisiju da predloži pravni akt u područjima u kojima za to ima ovlasti.

Uredbom o građanskoj inicijativi predviđeni su sljedeći uvjeti prihvatljivosti: da predložene mjere očito ne izlaze iz okvira ovlasti Komisije za podnošenje prijedloga pravnog akta, da nisu očito uvredljive, isprazne i uznemirujuće te da nisu u očitoj suprotnosti s vrijednostima Unije.

Dodatne informacije

Drugi Komisijin izvještaj o primjeni Uredbe o građanskoj inicijativi

Prijedlog Komisije o reviziji Uredbe o građanskoj inicijativi

Web-mjesto evropske građanske inicijative

Uredba o građanskoj inicijativi

 

PRILOG: Pregled svih predloženih građanskih inicijativa

Prve tri godine (april 2012. – mart 2015.) Druge tri godine (april 2015. – mart 2018.)  

Ukupno

(od aprila 2012.)

Ukupan broj registriranih inicijativa 31 17 48
Ukupan broj odbijenih zahtjeva za registraciju 20 2 22

Izvor: Registar evropskih građanskih inicijativa