Akcijski plan za vojnu mobilnost: EU poduzima korake u smjeru obrambene unije

Brisel, 28. ožujka 2018.

U skladu s odlučnošću predsjednika Junckera da se do 2025. izgradi punopravna obrambena unija, Komisija i visoka predstavnica predstavljaju akcijski plan za poboljšanje vojne mobilnosti unutar Europske unije i izvan nje.

Olakšavanje kretanja vojnih postrojbi i sredstava nužno je za sigurnost europskih građana i izgradnju učinkovitije, vjerodostojnije i povezanije Unije, što je utvrđeno u Zajedničkoj komunikaciji o poboljšanju vojne mobilnosti u EU-u iz studenoga 2017. i na što se poziva u globalnoj strategiji za vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a. U današnjem akcijskom planu utvrđuje se niz operativnih mjera za uklanjanje fizičkih, proceduralnih i regulatornih prepreka vojnoj mobilnosti. Bliska suradnja s državama članicama EU-a i svim relevantnim dionicima bit će ključna za provedbu tog akcijskog plana.

Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Federica Mogherini izjavila je: „Promicanje mira i jamčenje sigurnosti naših građana naši su glavni prioriteti u Europskoj uniji. Olakšavanjem vojne mobilnosti u EU-u možemo djelotvornije sprječavati krize, učinkovitije provoditi misije i brže reagirati na nove izazove. To će biti sljedeći korak u produbljivanju suradnje na razini EU-a, u okviru stalne strukturirane suradnje, koju smo nedavno službeno uspostavili, te suradnje s našim partnerima, a ponajprije s NATO-om. Vjerujemo da samo suradnjom možemo kao EU ostati djelotvorni u današnje vrijeme.”

Povjerenica za promet Violeta Bulc rekla je: „Cilj nam je bolje iskoristiti našu prometnu mrežu kako bismo osigurali da se pri planiranju infrastrukturnih projekata uzmu u obzir vojne potrebe. To znači da ćemo učinkovitije trošiti javni novac i bolje opremiti prometnu mrežu, te tako osigurati brzu i neometanu mobilnost diljem kontinenta. U pitanju je naša kolektivna sigurnost.”

Današnji akcijski plan temelji se na Planu za vojnu mobilnost razvijenom u okviru Europske obrambene agencije. Za sljedeća se područja predlažu konkretne mjere:

  • Vojni zahtjevi: Rješavanje pitanja vojnih zahtjeva polazište je za djelotvoran i koordiniran pristup vojnoj mobilnosti diljem EU-a. Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) i Vojni stožer EU-a razvit će vojne zahtjeve koji odražavaju potrebe EU-a i njegovih država članica, uključujući infrastrukturu za potrebe vojne mobilnosti. Vijeće se poziva da razmotri i potvrdi te vojne zahtjeve do sredine 2018.
  • Prometna infrastruktura: Infrastrukturna politika i ulaganja u infrastrukturu omogućuju veće sinergije između civilnih i vojnih potreba. Komisija će do 2019. utvrditi koji su dijelovi transeuropske prometne mreže primjereni za vojni prijevoz te koju je postojeću infrastrukturu potrebno unaprijediti (npr. visina i nosivost mostova). Sastavit će se popis prioritetnih projekata. Komisija će u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru razmotriti moguću dodatnu financijsku potporu za te projekte.
  • Regulatorna i proceduralna pitanja: Komisija će razmotriti mogućnosti za racionalizaciju i pojednostavnjenje carinskih formalnosti za vojne operacije te ocijeniti potrebu za usklađivanjem pravila za prijevoz opasnih tvari u vojnom kontekstu. Europska obrambena agencija usporedno s time podupirat će države članice u razvoju aranžmana za odobravanje prekograničnog kretanja.

Komisija, Europska služba za vanjsko djelovanje i Europska obrambena agencija blisko će surađivati s državama članicama radi djelotvorne provedbe tih mjera. Mjere će se provesti uz potpuno poštovanje suvereniteta koji države članice imaju nad svojim državnim područjem te nacionalnih postupaka donošenja odluka. Jednako će se tako osigurati i koordinacija s nastojanjima u okviru stalne strukturirane suradnje (PESCO) i zasebnog projekta stalne strukturirane suradnje za vojnu mobilnost. Suradnja i savjetovanje s NATO-om na pitanjima vojne mobilnosti nastavit će se u okviru provedbe Zajedničke izjave kako bi se osigurale usklađenost i sinergije.

Sljedeći koraci

Akcijski plan dostavlja se državama članicama EU-a na razmatranje i odobrenje. Očekuje se da će se prve mjere provesti idućih mjeseci.

Prvo izvješće o napretku u provedbi tog akcijskog plana predstavit će se državama članicama do ljeta 2019.

Kontekst

U govoru o stanju Unije 2017. predsjednik Juncker naglasio je nužnost izgradnje punopravne europske obrambene unije do 2025.

EU već poduzima korake potrebne za jačanje pripravnosti i odgovora EU-a na krize, za koje je potrebno neometano, učinkovito i djelotvorno kretanje vojnog osoblja i imovine unutar EU-a i izvan njega. Akcijski plan temelji se na Komunikaciji o poboljšanju vojne mobilnosti u Europskoj uniji, koja je donesena 10. studenoga 2017.

Poboljšanje vojne mobilnosti uključeno je i u obveze stalne strukturirane suradnje, utvrđene u prosincu 2017., a pokrenut je i zaseban projekt stalne strukturirane suradnje. Osim toga, poboljšanje vojne mobilnosti važan je cilj koji se nastoji ostvariti u okviru zajedničke izjave EU-a i NATO-a.

Dodatne informacije

Akcijski plan za vojnu mobilnost

Informativni članak: Vojna mobilnost

Informativni članak: Stalna strukturirana suradnja

Zajednička izjava EU-a i NATO-a