Treći sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH održan u Briselu

Treći sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Bosne i Hercegovine održan je 27. marta u Briselu. Sastankom su kopredsjedavali gđa Michela Matuella, šefica Odjela za Albaniju i Bosnu i Hercegovinu pri Generalnom direktoratu Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju u ime EU, te g. Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije u ime Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je razmatrano stanje u oblastima koje pokrivaju politički kriteriji, s naglaskom na vladavinu prava, reformu javne uprave i osnovna prava; ekonomski kriteriji s posebnim naglaskom na Reformsku agendu i Program ekonomskih reformi i dešavanja u smislu približavanja Bosne i Hercegovine zakonodavstvu Evropske unije u oblastima trgovine, poljoprivrede i ribarstva, industrije, unutrašnjeg tržišta, informacionog društva, povezanosti u oblasti transporta i energetike kao i životne sredine i klimatske akcije. Delegacija Evropske unije naglasila je da želi da pomogne BiH da ostvari ambicije u vezi s EU kao što je navedeno u nedavnoj strategiji Komisije o “Kredibilnoj perspektivi proširenja i pojačanim angažmanom EU sa Zapadnim Balkanom” i pozvala Bosnu i Hercegovinu da ostane fokusirana i pokaže jasno opredjeljenje i vođstvo u pogledu reformi usmjerenih ka EU.

Delegacija Evropske unije pohvalila je aktivnosti upravnih organa BiH na dostavljanju odgovora na Upitnik Komisije u okviru priprema Mišljenja Komisije o aplikaciji BiH za članstvo. Ovo je bio test za funkcionisanje mehanizma koordinacije o pitanjima vezanim za EU. Davanje odgovora na moguća pitanja i zahtjeve za pojašnjenja kao i neometano davanje kritičkih ocjena stručnjaka ostaju ključni u mjesecima pred nama.

Delegacija EU istakla je da je tempo reformi usporen u toku 2017. ali je navela pozitivne rezultate postignute krajem godine. U tom kontekstu, delegacija EU pozdravila je usvajanje strategije ruralnog razvoja za cijelu zemlju kao i zakona o akcizama, koji će omogućiti kreiranje fiskalnog prostora potrebnog za iskorištavanje dodatne finansijske pomoći Evropske unije. Delegacija EU insistirala je na potrebi usvajanja strateškog okvira u oblastima kao što su reforma javne uprave, upravljanje javnim finansijama, zapošljavanje i energetika.

Delegacija EU naglasila je važnost daljeg provođenja pravosudnih reformi. Pozvala je BiH da učini opipljiv napredak u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Potrebno je sačiniti sveobuhvatnu strategiju cijele zemlje za ljudska prava i program za borbu protiv diskriminacije. Delegacija EU izrazila je zabrinutost zbog nedostatka napretka na polju slobode izražavanja.

Delegacija EU pozvala je vlasti Bosne i Hercegovine da obezbijede uslove za blagovremenu pripremu programa za sredstva EU.

Delegacija EU zamolila je Bosnu i Hercegovinu da ubrza efikasno provođenje dogovorenog Plana regionalnog ekonomskog područja kao i reformske mjere iz programa za povezanost u cilju priprema za samit u Sofiji u maju 2018. godine.

Na sastanku je potvrđena opredijeljenost Bosne i Hercegovine za napredak na putu evropskih integracija i podrška EU u tim naporima.