Izjava Visoke predstavnice u ime EU-a povodom Svjetskog dana voda 22. marta 2018.

Pristup zdravstveno ispravnoj pitkoj vodi temeljno je pravo, ali još uvijek predstavlja izazov u mnogim dijelovima svijeta. Na Svjetski dan voda Europska unija ponovno potvrđuje da bi sve države trebale ispunjavati svoje obveze u pogledu pristupa zdravstveno ispravnoj pitkoj vodi, koja mora biti raspoloživa, dostupna, sigurna, prihvatljive kvalitete i financijski pristupačna za sve bez diskriminacije, i podsjeća na to da je pravo na zdravstveno ispravnu pitku vodu ljudsko pravo od ključne važnosti za potpuno uživanje života i svih ljudskih prava.

EU također naglašava važnost mandata posebnog izvjestitelja UN-a za ljudska prava na zdravstveno ispravnu pitku vodu i sanitarnu infrastrukturu te poziva sve države da surađuju s aktualnim izvjestiteljem.

Branitelji ljudskih prava koji štite i promiču prava na zdravstveno ispravnu pitku vodu i sanitarnu infrastrukturu često su diljem svijeta izloženi kaznenom progonu, prijetnjama i nasilju. Danas Europska unije odaje počast tim hrabrim pojedincima koji svakog dana staju u zaštitu temeljnih prava i okoliša.

Klimatske promjene uzimaju danak u sušnijim područjima planeta. Razina vode u jezeru Čad, jednom od najvećih afričkih jezera, već se uslijed klimatskih promjena, prekomjerne upotrebe vode i dugotrajne suše smanjila za 90 %. Posljedica tog smanjenja uništeni su uvjeti za život i gubitak neprocjenjive bioraznolikosti. Među ostalim čimbenicima koji utječu na stabilnost regije jezera Čad, Vijeće sigurnosti UN-a prepoznalo je i štetne učinke klimatskih i okolišnih promjena.

Kako je potvrđeno u izvješću za 2017. Globalnog panela stručnjaka na visokoj razini o vodi i miru, voda nije samo pokretač društvenog i gospodarskog razvoja, već je i čimbenik mira i sigurnosti. Raspoloživost vode jedan je od ključnih čimbenika koji mogu dovesti do sukoba i masovnih raseljavanja. S obzirom na to da se suradnjom jačaju otpornost i stabilnost sprečavanjem sukoba i izgradnjom mira, EU će i dalje promicati pristupanje zemalja cijelog svijeta Konvenciji o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera te sa svojim partnerima razmjenjivati dugogodišnje iskustvo u području održivog upravljanja zajedničkim vodnim resursima. EU također ponovno izražava svoju predanost Pariškom sporazumu i Proglasu o djelovanju iz Marakeša, kojima je ponovno potvrđena svjetska predanost borbi protiv klimatskih promjena i olakšavanju hvatanja ukoštac s učincima klimatskih promjena na okoliš, među ostalim i na vodu.

Suradnjom s ključnim partnerskim zemljama putem dijaloga o politikama, razvojne suradnje, partnerstava s više dionika i strateškog pristupa regionalnom razvoju EU će nastaviti podupirati održivo upravljanje vodama. Promicati i štititi pristup temeljnim resursima znači promicati i štititi prava i sigurnost ne samo današnjih već i budućih naraštaja.