Javni poziv nezaposlenim osobama: Služba za zapošljavanje BPK Goražde

Udruženje ALDI u partnerstvu sa JU Srednjom stručnom školom ”Džemal Bijedić”Goražde i JU Službom za zapošljavanje BPK Goražde,u okviru projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ kojeg finansira  Evropska unija, objavljuje:

JAVNI POZIV
NEZAPOSLENIM OSOBAMA

 za učešće u besplatnoj obuci za zanimanja
”Radnik u preradi drveta” i ”Tapetar“

Pozivaju se nezaposlene osobe sa evidencije JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde, starosti do 35 godina da se prijave za učešće u procesu besplatne obuke za zanimanja ”Radnik u preradi drveta” i ”Tapetar”.

Obuka će biti organizovana od strane Srednje stručne škole ”Džemal Bijedić” Goražde, a trajat će ukupno 120 sati nakon čega će se izvršiti testiranje. Uspješno ocijenjeni polaznici dobit će certifikate. Ova edukacija će omogućiti polaznicima da postanu konkurentniji na tržištu radne snage, a najuspješniji polaznici će imati mogućnost zaposlenja.

Početak održavanja obuke planiran je u prvoj polovini marta 2018. godine.

Pozivamo sve zainteresovane nezaposlene osobe da se jave u prostorije JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde kod savjetodavaca u općinskim biroima rada, svakog radnog dana u terminu od 9:00 do14:00 radi evidencije, informativnog razgovora i pripreme za početak obuke:

JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Biro Goražde, Ul. Maršala Tita 13, Goražde, tel./faks: 038 / 221 – 546

Biro Ustikolina,  Ul. Omladinska bb, Ustikolina, tel./faks: 038 / 518 – 382

Biro Prača, Ul. VI Hrenovački bataljon b.b., Prača, tel./faks: 038 / 799 – 446

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja ili u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih osoba za obuku, do popunjenog broja nezaposlenih osoba potrebnih za obuku.