Zajedničkim radom pomoći Romima u BiH

 “Ako sanjamo sami, to je samo san, ali ako sanjamo zajedno, to je početak nove realnosti. Stvorimo zajedno tu novu realnost za najranjivije među Romima.”

Preko 80 predstavnika lokalnih vlasti, nevladinih i međunarodnih organizacija učestvovalo je na 4. Seminaru o integraciji Roma u Bosni i Hercegovini.

Seminar, koji su zajednički organizirali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Evropska komisija, održan je danas u Sarajevu.

Bosna i Hercegovina postigla je određeni napredak u integraciji Roma u oblasti stambenog zbrinjavajna i registracije građana, ali mnogo toga još treba uraditi u zapošljavanju, obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, poručila je savjetnica za romska pitanja u Direkciji Evropske komisije za proširenje i politiku susjedstva Marta Garcia Fidalgo.

“Svi trebamo zajednički raditi za integraciju Roma. Ako sanjamo sami, to je samo san, ali ako sanjamo zajedno, to je početak nove realnosti. Napredak ka integraciji Roma predstavljat će i napredak na putu ka EU”, kazala je Garcia Fidalgo.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac kazala je da su Romi i dalje izloženi diskriminaciji i socijalnoj isključenosti, što predstavlja na akciju, te da je BiH do kraja 2017. kroz državni budžet izdvojila preko 21.6 miliona KM za Rome.

Problemi romskih zajednica postali su još vidljiviji zahvaljujući sredstvima Delegacije Evropske unije u BiH i relevantnih domaćih institucija, istakao je Mujo Fafulić, predsjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH.

“Bitno je obezbijediti značajnu pomoć za romsku zajednicu kako bi se integrisala u društvo i imala istu startnu poziciju kao i svi drugi građani koji žive na području BiH. Mi ne želimo ništa više od onog što drugi imaju”, kazao je Fafulić.

Evropska unija je od 2007. Bosni i Hercegovini obezbijedila preko 7,5 miliona eura za podršku socio-ekonomskoj integraciji Roma, uključujući i stambeno zbrinjavanje.

Garcia Fidalgo će posjetiti romske porodice koje su dobile pomoć EU u Kaknju, Zenici i Zavidovićima. Oko 140 romskih porodica u devet opština u BiH je u okviru projekta “Romska akcija II” dobilo bolje uslove stanovanja.