Brexit: Evropska komisija ovlaštena za započinjanje pregovora s Ujedinjenim Kraljevstvom o tranzicijskim aranžmanima

Brisel, 29. januara 2018.

Evropska komisija pozdravlja današnju odluku Vijeća za opće poslove (članak 50.) kojom je dopušteno započinjanje pregovora o mogućim tranzicijskim aranžmanima nakon uređenog povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije.

U ovim pregovaračkim smjericama, kojima su dopunjene pregovaračke smjernice iz maja 2017. te koje se temelje se na Preporuci Komisije od 20. decembra 2017., utvrđene su dodatne pojedinosti o eventualnim tranzicijskim aranžmanima. Posebno je utvrđeno sljedeće:

  • Neće biti selektivnog pristupa. Ujedinjeno Kraljevstvo nastavit će sudjelovati u carinskoj uniji i na jedinstvenom tržištu (sa svima četirima slobodama). Pravna stečevina Unije u cijelosti će se nastaviti primjenjivati na Ujedinjeno Kraljevstvo i u njemu kao da je riječ o državi članici. Stoga bi se na Ujedinjeno Kraljevstvo trebale nastaviti primjenjivati obaveze utvrđene na temelju sporazuma s trećim zemljama. Sve izmjene pravne stečevine u tom periodu trebale bi se automatski primjenjivati na Ujedinjeno Kraljevstvo.
  • Primjenjivat će se svi postojeći regulatorni, budžetski, nadzorni, pravosudni i izvršni instrumenti i strukture Unije, uključujući nadležnost Suda Evropske unije.
  • Od 30. marta 2019. Ujedinjeno Kraljevstvo će biti treća zemlja. Stoga više neće biti zastupljena u institucijama, agencijama, tijelima i uredima Unije.
  • Tranzicijski period potrebno je jasno i precizno vremenski odrediti. Trebao bi trajati najduže do 31. decembra 2020. Stoga bi se odredbe sporazuma o povlačenju povezane s pravima građana trebale primjenjivati od kraja tranzicijskog perioda.

U danas donesenim pregovaračkim smjernicama podsjeća se i na potrebu da se rezultati prve faze pregovora, kako su navedeni u Komunikaciji Komisije i zajedničkom izvještaju, prenesu u pravne odredbe. Naglašava se da je potrebno dovršiti rad na svim pitanjima povezanima s povlačenjem, uključujući ona o kojima se u prvoj fazi pregovora nije raspravljalo, kao što su opće upravljanje sporazumom o povlačenju i druga važna pitanja, primjerice prava intelektualnog vlasništva, zaštita osobnih podataka i carinska pitanja, koja je potrebno riješiti za uređeno povlačenje Ujedinjenog Kraljevstva iz EU.

Sljedeći koraci

Evropska komisija će u dogledno vrijeme objaviti nacrt pravnog teksta sporazuma o povlačenju, koji će sadržavati i tranzicijske aranžmane. Sveobuhvatni sporazum na temelju članka 50. morat će sklopiti Vijeće (članak 50.), Evropski parlament i Ujedinjeno Kraljevstvo, u skladu sa svojim ustavnim odredbama.

Kontekst

Evropska komisija je 8. decembra 2017. Evropskom vijeću (članak 50.) preporučila da odluči da je u prvoj fazi pregovora s Ujedinjenim Kraljevstvom na temelju članka 50. postignut dovoljan napredak. Na sastanku održanom 15. decembra čelnici 27 država članica Evropske unije potvrdili su da je postignut dovoljan napredak u pogledu prava građana, Irske i financijske nagodbe te su donijeli smjernice za započinjanje druge faze pregovora. To se nadovezalo na rezoluciju Evropskog parlamenta od 13. decembra kojom je potvrđeno da je postignut dovoljan napredak. Evropska komisija je 20. decembra Vijeću (članak 50.) dostavila preporuku da započne razgovore o sljedećoj fazi uređenog povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije.

I na sljedeću fazu pregovora u cijelosti se primjenjuju smjernice Evropskog vijeća (članak 50.) od 29. aprila 2017. te opća načela i postupovni aranžmani za vođenje pregovora iz pregovaračkih smjernica Vijeća od 22. maja 2017.

Dodatne informacije

Tekst pregovaračkih smjernica

Smjernice Evropskog vijeća (članak 50.) od 15. decembra 2017.

Web-mjesto radne skupine za članak 50.