Pokrenuta kampanja za izbor “Gradonačelnika – prijatelja Roma” u BiH uz podršku EU

U okviru projekta „Zajednička inicijativa za jačanje Romskog civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“ koji finansira Evropska unija, a provode Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ i Roma Active Albania, u Sarajevu je u srijedu, 24. januara 2018. god. pokrenuta javna kampanja pod nazivom „Gradonačelnik – prijatelj Roma“.

Osnovni cilj kampanje, koja će trajati u periodu od 24. januara do 25. februara, je da ojača dijalog između opština i Romske zajednice, te da se istaknu pozitivni primjeri saradnje.

Kampanja će biti organizovana kao svojevrsno konstruktivno takmičenje, sa fokusom na pozitivne primjere iz sredine, a ne na isticanje problema i međusobna optuživanja. Sa druge strane, takmičenje kao i odabir kriterija trebaju da naglase filozofiju projekta „Zajednička inicijativa“ koja se odnosi na osnaživanje, mobilizaciju i jednakost u dijalogu između lokalnih vlasti i Romske zajednice.

Kriteriji za izbor Gradonačelnika – prijatelja Roma trebaju da omoguće zajednici da ostvari svoju viziju, kako se opština i Romska zajednica mogu sastajati i na jednakom nivou upustiti u dijalog. Kampanja se sprovodi na osnovu upitnika, koji će popuniti gradonačelnik svake opštine, nakon čega će komisija, koju će oformiti projekat, izabrati pobjednika takmičenja „Gradonačelnik – prijatelj Roma“.

Pobjednik takmičenja će kao nagradu dobiti putovanje u Brisel, kako bi učestvovao na Međunarodnom danu Roma, koji će se održati 08.04.2018. godine, a takođe će imati i priliku da prisustvuje konferenciji „Dan Roma“.

Obrazac za prijavu za učešće u kampanji se može preuzeti ovdje.

Popunjene obrasce je potrebno dostaviti poštom na adresu Dositeja Obradovića 4/1, 76300 Bijeljina sa naznakom -za kampanju „Gradonačelnik – prijatelj Roma“-.

Rok za dostavu prijava je 25.02.2018. godine, a proglašenje pobjednika će biti objavljeno 05.03.2018. godine na web stranici www.otaharin.org.

Učesnici u takmičenju su, uz obrazac za prijavu, obavezni dostaviti i sljedeće materijale:
• članci/novine/dokumenta/itd. koji se odnose na odgovore u aplikaciji,
• povratne informacije/procjene Romske zajednice u vezi sa datom opštinom,
• relevantne fotografije.

Za sve dodatne informacije možete poslati upit na e-mail adresu Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“, info.otaharin@teol.net