Uredba o raspodjeli tereta: ambasadori EU potvrdili privremeni dogovor

Ambasadori EU danas su izrazili podršku privremenom dogovoru o uredbi o raspodjeli tereta koji su estonsko predsjedništvo i Europski parlament postigli u decembru 2017. Nacrtom uredbe utvrđuju se obavezujući ciljevi smanjenja emisija za države članice u sektorima koji nisu obuhvaćeni sistemom EU za trgovanje emisijama (ETS) u periodu od 2021. do 2030.

Navedenim je dogovorom Europska unija napravila korak bliže prema ostvarenju obaveze preuzete u okviru Pariškog klimatskog sporazuma, u skladu s kojom emisije stakleničkih plinova do 2030. treba smanjiti za 40 % u odnosu na razine iz 1990. Uredbom se nastoji osigurati da se do 2030. emisije iz sektora koji nisu obuhvaćeni ETS-om smanje za 30 % u odnosu na razine iz 2005. u sektorima na koje se odnosi raspodjela tereta, uključujući građevinarstvo, poljoprivredu (emisije koje ne sadrže CO2), gospodarenje otpadom i promet (osim zračnog i međunarodnog pomorskog prometa).

„Europska unija zadržat će vodeću i ključnu ulogu u provedbi Pariškog sporazuma. Zahvalni smo na važnim postignućima estonskog predsjedništva u kontekstu uredbe o raspodjeli tereta. U Europi postoji politički konsenzus o globalnom zagrijavanju i mjerama koje bi trebalo poduzeti. Bugarska je dio tog konsenzusa. Kao predsjedništvo radit ćemo za naše zajedničke interese kako bismo ostvarili maksimalan napredak u smanjenju emisija stakleničkih plinova i time poboljšali kvalitetu zraka. Zaštita okoliša i zdravlje europskih građana jedan je od prioriteta bugarskog predsjedništva,” izjavio je bugarski ministar okoliša i voda Neno Dimov.

Hronologija i sljedeći koraci

Europska komisija predstavila je u julu 2016. dva prijedloga o sektorima koji nisu obuhvaćeni ETS-om (raspodjeli tereta i sektoru LULUCF) na temelju smjernica koje je Europsko vijeće dalo u svojim zaključcima iz oktobra 2014.

S obzirom na povezanost tih dvaju prijedloga rasprave na ministarskoj razini o sektorima koji nisu obuhvaćeni ETS-om odvijale su se uporedo. Ti su se predmeti našli na dnevnom redu triju sastanaka Vijeća za okoliš prije nego što je dogovoreno pregovaračko stajalište: raspravi o politikama 17. oktobra 2016., kratkom izvješću o trenutačnom stanju 19. decembra 2016. i izvješću o napretku u junu 2017.

Vijeće je 13. oktobra 2017. postiglo opći pristup i nedugo zatim započelo pregovore s Europskim parlamentom. Europski parlament donio je stajalište na sjednici 14. juna. Estonsko predsjedništvo postiglo je privremeni dogovor s Europskim parlamentom 21. decembra 2017.

Nakon što su ambasadori EU nedavno podržali privremeno dogovoreni tekst, on će se proslijediti Europskom parlamentu. Ako ga Parlament konačno odobri, a Vijeće potom formalno donese, zakonodavni akt objavit će se u Službenom listu EU i stupiti na snagu dvadeset dana nakon objave.