Sjeverna Koreja: EU uskladila svoje popise osoba i subjekata na koje se primjenjuju sankcije s najnovijom rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a

Vijeće Evropske unije je na popise onih na koje se primjenjuju mjere zamrzavanja imovine i ograničavanja putovanja dodalo 16 osoba i jedan subjekt, Ministarstvo Narodnih oružanih snaga, čime je prenijelo dio novih sankcija uvedenih Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 2397 (2017).

Ta je rezolucija usvojena 22. decembra 2017. kao odgovor na aktualne aktivnosti Demokratske Narodne Republike Koreje (DNRK) u vezi s razvojem nuklearnog oružja i balističkih projektila, kojima se grubo krše prethodne rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a.

Odlukom je ukupan broj osoba na koje se primjenjuju mjere ograničavanja protiv DNRK-a narastao na 79, a broj subjekata na 54, u skladu s UN-ovim uvrštenjima. Osim toga, EU je samostalno na popis uvrstila 41 osobu i 10 subjekata.

Vijeće će raditi na brzom prenošenju drugih sankcija iz Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2397. Niz tih mjera već je obuhvaćen postojećim samostalnim sankcijama Evropske unije. EU će osim toga sljedećih sedmica vjerovatno donijeti dodatne samostalne mjere.

EU provodi sve rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a usvojene kao odgovor na nuklearne programe i nuklearno oružje, ostalo oružje za masovno uništenje i programe balističkih projektila DNRK-a. Osim toga, Evropska unija je uvela samostalne mjere ograničavanja protiv DNRK-a, dopunjujući i jačajući UN-ov režim sankcija.

Pravni akti doneseni su pisanim postupkom. Biti će objavljeni u Službenom listu 9. januara.