Neuspjeh nije opcija, a do uspjeha – Helem neise

Kultura je sloboda izražavanja, tolerancija ali i ozbiljan posao

Kultura je sloboda izražavanja, ona  vam dozvoljava da se izrazite. Kultura je i tolerancija. Vi ste multikulturalno, multietničko društvo što je sjajno jer je to i sama Evropska unija“, kazao je ambasador Lars – Gunnar Wigemark tokom druženja sa sarajevskim hip hop bendom Helem neise u EU info centru 13. decembra.

Kultura i tolerancija su upravo bile ključne teme ovog susreta. O tome su otvoreno govorili mladi iz Istočnog Sarajeva, Busovače, Kreševa, Pala i Sarajeva. Pitali su sarajevske hip hopere da li treba ići dalje od percepcije i stavova starijih generacija i kreirati vlastiti svijet? Za njih je stagnacija neprirodna pojava, kao i mržnja i nerazumijevanje – žele ići dalje, „furati“ kako kažu, osjećati se ne samo građanima BiH nego i Evrope, svijeta. Ne žele probleme starijih, hoće svoje vlastite. Hoće da žive u svijetu ujedinjenom i bez granica.

Članovi grupe Helem neise pokušali su uputiti mlade kako da generišu svoj aktivizam ali i dati odgovore na pitanja da li se umjetnost danas može oduprijeti nekim trendovima poput odlaska mladih iz BiH ili objasniti zašto mladi misle da u ovoj zemlji neće uspjeti: „Mi smo najbolji primjeri. Bavimo se mnogim stvarima i nadamo se da ćemo uspjeti. U stvari neuspjeh nam nije opcija.  Želimo raditi i zarađivati od posla kojim se bavimo. Tako npr. kada je u pitanju naša predstava imamo još samo dva mjesta popuniti za „prepuno“ pozorište“, poručili su šaljivo članovi benda.
Dva sata su bila prekratka da se odgovori na sva pitanja koja su otvorena. „Multimedijalni i multitalentovani“ kako se nazivaju momci iz benda Helem neise, su na svoj način skrenuli pažnju publike na teme koje su važne za njihovu generaciju u savremenom bosanskohercegovačkom društvu. Njihova poruka mladim ljudima je da budu više angažovani ako žele dobiti dobar posao a umjetnici ako žele publiku.

EU info centar organizuje niz kulturno-tematskih događaja pod nazivom „Angažovana umjetnost, kreator ili sljedbenik promjena u društvu“  i kroz diskusije sa umjetnicima pokušava odgovoriti na pitanje da li u današnjem društvu njihov angažman može pokrenuti promjene. U ovom serijalu kulturnih događaja želimo okupiti mlade ljude ali i kulturnu i umjetničku zajednicu. Razgovaramo sa rediteljima, muzičarima, glumcima, dizajnerima i književnicima širom Bosne i Hercegovine. Nastavljamo tražiti odgovore.