Više transparentnosti u donošenju odluka u EU: novi registar delegiranih akata

Brisel, 13. decembra 2017.

Zahvaljujući novom internetskom registru, pokrenutom u utorak, 12. decembra, olakšat će se pronalaženje i praćenje odluka EU koje se donose u obliku delegiranih akata.

Kako bi javnost i zainteresirane strane lakše mogle slijediti taj dio postupka donošenja odluka u Evropskoj uniji, Evropski parlament, Vijeće i Evropska komisija pokrenuli su novi zajednički internetski registar koji će svako moći jednostavno pretraživati i u njemu pronaći delegirane akte povezane s određenom temom ili zakonodavnim aktom.

Prvi potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans izjavio je: “Danas ispunjavamo još jedan dio Komisijina plana za bolju regulativu te zajedničku obavezu koju smo preuzeli s Parlamentom i Vijećem u pogledu bolje izrade zakonodavstva u korist građana Evrope. Pokretanjem novog internetskog registra omogućujemo veću transparentnost Evropske unije i dajemo uvid u postupak donošenja tehničkih pravila za provedbu politika.”

Predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani izjavio je: “S pomoću registra građani će moći pratiti postupak donošenja odluka u pogledu delegiranih akata, koji često izgledaju tehnički, ali mogu biti i politički osjetljivi. To je odgovor na dugogodišnji zahtjev Parlamenta da se postupak donošenja odluka u EU približi građanima, čime će institucije i zakonodavstvo EU postati transparentniji.”

U ime estonskog predsjedništva Vijeća zamjenik ministra evropskih poslova Matti Maasikas izjavio je: “Postupak donošenja odluka u EU građanima mora postati pristupačniji. Drago mi je da će se zahvaljujući danas pokrenutom novom registru lakše moći pratiti način donošenja delegiranih akata. Time ostvarujemo cilj postizanja veće transparentnosti rada institucija EU.”

Novi međuinstitucijski registar delegiranih akata nudi cjelovit uvid u tok tog postupka. Korisnici će moći pretraživati i slijediti razvoj delegiranih akata od faze pripreme u Evropskoj komisiji do njihove objave u Službenom listu. Registar prikazuje i različite korake koje su poduzeli Evropski parlament i Vijeće te rad stručnih skupina Komisije koje sudjeluju u pripremi delegiranih akata. Zahvaljujući registru povećava se transparentnost postupka donošenja odluka jer se na jednome mjestu lako mogu pronaći sve mjerodavne informacije o delegiranim aktima. Korisnici će se na njega moći pretplatiti i primati obavijesti o razvoju delegiranih akata koji ih zanimaju.

Delegirani se akti donose kako bi dopunili ili izmijenili propise EU, a najzastupljeniji su u području ekonomije, poljoprivrede, okoliša i javnog zdravlja te jedinstvenog tržišta i trgovine. Oblik su sekundarnog zakonodavstva i upotrebljavaju se, primjerice, za ažuriranje tehničkih zahtjeva u zakonodavstvu. Parlament i Vijeće ovlašćuju Komisiju da izradi nacrte delegiranih akata, koji se potom njima prosljeđuju. Te nacrte Parlament i Vijeće mogu odbiti.

Kontekst

Tri su institucije EU 15. marta 2016., na osnovu prijedloga Evropske komisije predstavljenog u planu za bolju regulativu iz maja 2015., postigle Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva. Tim međuinstitucijskim sporazumom uvedene su promjene u cijelom ciklusu donošenja politika, od savjetovanja i procjena učinka do donošenja, provedbe i ocjenjivanja zakonodavstva EU. U okviru međuinstitucijskog sporazuma tri su se institucije obvezale da će najkasnije do kraja 2017. uspostaviti zajednički funkcionalni registar delegiranih akata kojim će se pružati informacije na dobro strukturiran i pristupačan način s ciljem poboljšanja transparentnosti, olakšavanja planiranja i omogućavanja sljedivosti svih faza postupka donošenja delegiranog akta. Današnjim pokretanjem registra ispunjava se ta obaveza.

Dodatne informacije

Registar delegiranih akata

Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva

Letak o registru delegiranih akata