EU pruža podršku ka efikasnijem rješavanju predmeta ratnih zločina u BiH

U okviru projekta kojeg finansira Evropska unija, usmjerenog ka unapređenju rada na predmetima ratnih zločina, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i Ministarstvo pravde BiH su organizovali Okrugli sto na temu „Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina u BiH“ koji je održan 6. i 7. decembra 2017. godine na Jahorini.

Na Okrugom stolu su razmatrane teme koje su se odnosile na analizu ključnih faza krivičnog postupka, te su razmatrane mogućnosti za unapređenje njihove efikasnosti kao pretpostavke za unapređenje procesuiranja predmeta ratnih zločina. Takođe su obrađene teme koje se odnose na pretpretresni postupak i to objelodanjivanje dokaza, fazu preispitivanja optužnice i pitanje statusne konferencije, te pitanje pripreme i rukovođenja glavnim pretresom.

Učesnici Okruglog stola su bili sudije, tužioci i advokati koji rade na predmetima ratnih zločina, što je omogućilo sveobuhvatno razmatranje određenih pitanja iz ove oblasti, te analizu različitih praksi i problema s kojima se sudije, tužioci i advokati susreću u radu na ovim predmetima s ciljem ujednačavanja sudske prakse, te unapređenja pravne sigurnosti.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“ koji predstavlja nastavak podrške procesuiranju predmeta ratnih zločina u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 kroz koji je Evropska unija obezbijedila sredstva u ukupnom iznosu od 14,8 miliona eura. Cilj ove podrške je unapređenje efikasnosti procesuiranja predmeta ratnih zločina u pravosuđu Birada i to kroz smanjenje broja neriješenih predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim(a) u tužilaštvima (KTRZ predmeti) za 50% u periodu od pet godina (2014. – 2018.).

U uvodnom obraćanju, potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić je istakla zahvalnost VSTV-a BiH i cjelokupnog pravosuđa Bosne i Hercegovine na podršci koju Evropska unija pruža u realizaciji ciljeva i mjera  predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, kao i preporuka Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.

Potpredsjednica Jukić je također istakla da je jedna od ključnih pretpostavki za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina adekvatno razumijevanje svih faza sudskog postupka od strane svih učesnika u postupku, s posebnim naglaskom na pravovremeno objelodanjivanje dokaza, kvalitetu pripreme i izrade optužnog akta, efikasno rukovođenje sudskim postupkom do donošenja konačne odluke, odnosno presude.

U svom obraćanju Lejla Hrustanović, predstavnik Delegacije Evropske unije u BiH  je istakla da će Evropska unija kroz ovaj i druge projekte u saradnji s međunarodnim partnerima pružiti podršku pravosuđu u BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina, te nastaviti pratiti izmjene Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina koje je potrebno izvršiti što prije.

Pomoćnik ministra Ministarstva pravde BiH, Milana Popadić je u svom obraćanju učesnicima izrazila nadu da će ovaj Okrugli sto biti samo jedan u nizu održanih okruglih stolova na kojima  će tužioci, advokati i sudije razgovarati o svim problemima koji se tiču procesuiranja predmeta ratnih zločina.

Izlagači i moderatori su bili Davorin Jukić, sudija Suda BiH, Vesna Stanković-Ćosović, sudija Okružnog suda u Banjaluci, Munib Halilović, tužilac Federalnog tužilaštva FBiH, Branko Mitrović, tužilac Republičkog tužilaštva Republike Srpske, Vlado Adamović, advokat ispred Advokatske komore Federacije BiH i Miodrag Stojanović, advokat ispred Advokatske komore Republike Srpske.

Projekat „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“ finansira Evropska unija u iznosu od 7,4 miliona eura.