Proglašenje Evropske godine kulturne baštine 2018.

Brisel, 7. decembra 2017.

Na Evropskom kulturnom forumu u Milanu danas započinju proslave u povodu Europske godine kulturne baštine 2018.

Evropska godina kulturne baštine bit će usmjerena na bogatstvo evropske kulturne baštine te će se isticati njezina uloga u stvaranju zajedničkog osjećaja identiteta i izgradnji budućnosti Evrope.

Komesar za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Tibor Navracsics, koji je danas službeno proglasio Evropsku godinu kulturne baštine, izjavio je: „Kulturna baština je u središtu evropskog načina života. Ona nas određuje i stvara osjećaj pripadnosti. Kulturna baština ne obuhvaća samo književnost, umjetnost i predmete, nego i obrte koje učimo, priče koje pričamo, hranu koju jedemo i filmove koje gledamo. Moramo cijeniti i čuvati svoju kulturnu baštinu za buduće naraštaje. Ova godina puna proslava bit će divna prilika da potaknemo sve građane, a posebno mlade, da se upoznaju s kulturnom raznolikošću Evrope te razmisle o mjestu kulturne baštine u našem životu. Ona nam omogućuje da razumijemo prošlost i da na njoj izgradimo budućnost.”


Današnjem su događanju prisustvovali predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani, estonski ministar kulture Indrek Saar kao predstavnik estonskog predsjedništva Vijeća EU, talijanski ministar kulture Dario Franceschini, predsjednica Odbora za kulturu i obrazovanje Evropskog parlamenta Petra Kammerevert te 800 predstavnika kulturnog sektora i civilnog društva iz EU.

Svrha Evropske godine kulturne baštine je podizanje nivoa osviještenosti o društvenoj i ekonomskoj važnosti kulturne baštine. Građani iz svih sredina moći će sudjelovati u hiljadama inicijativa i događanja širom Evrope. Cilj je doprijeti do što je moguće više ljudi, posebno djece i mladih, lokalnih zajednica i ljudi koji su rijetko u doticaju s kulturom, kako bi se promovisao zajednički osjećaj odgovornosti.

Projekti i inicijative koji se provode u državama članicama EU, općinama i regijama dopunit će se transnacionalnim projektima koje finansira EU. Evropska komisija će, primjerice, s državama članicama organizirati Assises du Patrimoine kao središnje događanje Evropske godine kulturne baštine s ciljem početka rada na dugoročnom akcionom planu EU za kulturu i kulturnu baštinu. To će biti nastavak djelovanja u skladu s raspravama čelnika EU o obrazovanju i kulturi koje su održane 17. novembra u Göteborgu.

Prema danas objavljenom novom istraživanju Eurobarometra 80 % Evropljana smatra kako kulturna baština nije važna samo za njih osobno, nego i za njihovu zajednicu, regiju, državu i Evropsku uniju u cjelini. Velika većina ponosna je na kulturnu baštinu, bilo da se nalazi u njihovoj regiji ili zemlji ili u drugoj evropskoj zemlji. Više od 70 % Evropljana slaže se i da im kulturna baština može poboljšati kvalitetu života. Istraživanje je pokazalo i da 90 % ispitanika smatra kako bi se o kulturnoj baštini trebalo poučavati u školama. Tri četvrtine Evropljana smatra da bi ponajprije države članice i EU trebali izdvajati više sredstava za zaštitu kulturne baštine Evrope.

Kontekst

Od arheoloških nalazišta do savremene arhitekture, od srednjovjekovnih dvoraca do folklorne tradicije i umjetnosti, evropska je kulturna baština u samom središtu kolektivnog sjećanja i identiteta evropskih građana. Osim toga, sektor kulturne baštine doprinosi rastu i otvaranju novih radnih mjesta u gradovima i regijama te je ključan element u razmjenama Evrope s ostatkom svijeta. U EU je 7,8 miliona radnih mjesta neizravno povezano s baštinom (npr. u sektorima turizma, usmenog prevođenja i sigurnosti). U sektoru kulturne baštine u EU zaposleno je više od 300 000 ljudi, a s 453 registrirane lokacije u Evropi kao regiji nalazi se gotovo pola stavki s UNESCO-ova Popisa svjetske baštine.

Zbog toga, a posebno zato što živimo u dobu u kojem su kulturna blaga ugrožena te se namjerno uništavaju u područjima zahvaćenima sukobom, Komisija je zaključila da je opravdano 2018. proglasiti Evropskom godinom kulturne baštine. Odluka Vijeća i Evropskog parlamenta kojom se 2018. određuje kao Evropska godina kulturne baštine donesena je 17. maja 2017. na temelju prijedloga Komisije od 30. augusta 2016.

Evropski kulturni forum, na kojem se danas proglašava Evropska godina kulturne baštine, dvogodišnji je središnji događaj koji organizira Evropska komisija. Na njemu se ističe evropska suradnja u području kulture, okupljaju se glavni subjekti u tom sektoru, analizira se provedba Evropske strategije za kulturu te se potiče rasprava o politici i inicijativama EU u području kulture. Osim pokretanja Evropske godine kulturne baštine 2018., na ovogodišnjem će se Forumu razmatrati uloga kulture u suočavanju s izazovima u Evropi i svijetu te doprinos kulture i kreativnosti socioekonomskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Dodatne informacije